Mogelijk meer geneeskundestudenten

17-2-2012 - 

Waarschijnlijk vandaag - vrijdag 17 februari - bespreekt het kabinet een voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid om meer studenten toe te laten tot de geneeskundeopleidingen.

RTL-nieuws meldde dit vanmorgen. Minister Schippers zou met de academische ziekenhuizen hebben afgesproken dat het aantal opleidingsplaatsen voor artsen met een kwart omhoog moet.

In het regeerakkoord was afgesproken dat de numerus fixus voor alle studies zou worden afgeschaft, maar zo ver lijkt het kabinet niet te willen gaan. De voorganger van minister Schippers, Ab Klink van het CDA, had berekend dat dit de schatkist alleen al voor de geneeskundestudies 971 miljoen euro zou gaan kosten. Daarbij ging hij er vanuit dat de extra basisartsen ook een langjarige opleiding tot medisch specialist zouden willen volgen.

De Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg kwam in 2010 met het advies om de regels voor het maximale aantal geneeskundestudenten in elk geval minder rigide te maken. Op dit moment zijn het de universiteiten en de overheid die tot achter de komma voorschrijven hoeveel basisartsen er mogen worden opgeleid. De Raad stelde voor om straks alleen nog te bepalen hoeveel opleidingsplaatsen er worden bekostigd. Dat zou universiteiten de mogelijkheid bieden om ook niet (volledig) bekostigde studenten op te leiden. Bijvoorbeeld door een hogere particuliere bijdrage van hen te vragen. Nu mag dat alleen als het om niet-Europese studenten gaat, maar het kabinet heeft al aangekondigd dat het de mogelijkheden daartoe wil verruimen. In hoeverre minister Schippers bij het voorstel van de raad wil aanhaken is nog niet bekend.

Het bericht dat de loting bij de geneeskundestudies zou mogen worden afgeschaft bevat geen nieuws. Sinds de aanvaarding van het wetsvoorstel ‘Ruim baan voor talent’, zomer 2011, mogen alle fixusstudies zelf bepalen hoeveel kandidaten ze ‘decentraal’ selecteren. De enige beperking: scholieren met een gemiddeld eindexamencijfer van een acht of hoger krijgen automatisch toegang.

Sluit venster
Verzend

oude artikelen

Bussemaker: “Universiteit Leiden overtreedt de wet”

NEDERLAND.  De Universiteit Leiden mag vijfdejaars bachelorstudenten niet de deur wijzen. Onderwijsminister Bussemaker heeft de Leidse rechtenfaculteit gesommeerd de regels aan te passen, zei ze vandaag in de Tweede Kamer. “Dat de Leidse ...

amoraal

Doei

Doei

Ik heb een hekel aan afscheid nemen. Vooral als je iemand net voor het eerst hebt ontmoet, wat doe je dan? Meteen kussen, een hand geven of van een afstandje met een slap handje zwaaien? Lastig. Nog lastiger is als je afscheid moet nemen van iets dat...

studentenonderzoek

Analyse van een ingewikkeld artikel

Analyse van een ingewikkeld artikel

MAASTRICHT. Waarborging van de bestaande rechten van de mens en fundamentele vrijheden, dat is waar artikel 53 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie om draait. Kort gezegd: lidstaten mogen hun inwoners altijd meer bescherming bied...

tussen kunst en wetenschap

Wetenschap makkelijk gemaakt

Wetenschap makkelijk gemaakt

Wie: Cleo Freriks, redacteur Observant

TV-serie: The Big Bang Theory

Voor wie: alle wetenschappers

huize broeders en loeders

Hormonen en huisgenoten

Hormonen en huisgenoten

Vijf studenten wonen in Huize Broeders en Loeders op Sint-Pieter. Jopie heeft een belangrijke mededeling voor haar huisgenoten.

blonde staartjes/ruige jongens

De meest begeerde vrijgezel van Les Must

De meest begeerde vrijgezel van Les Must

Ze heeft net de aspirantentijd van haar dispuut Les Must (Tragos) achter de rug. En dat was geen sinecure. Het was zwaar, een ware uitputtingsslag – meer mag ze er niet over loslaten – waardoor ze nauwelijks aan zichzelf toekwam. Laat sta...

zing, bid, vecht, huil, lach, werk en bewonder

“Leggings! Daar kan ik niet tegen”

“Leggings! Daar kan ik niet tegen”

Marlies In de Braekt (59), Mheer

Beheerder bij Observant sinds 1989, vertrekt per 1 september met keuzepensioen

Getrouwd met Jan

Woont in Mheer

meer dan bier alleen

Hortend en stotend

Ook voor de leek is het te zien: de poëzie van het roeien, wanneer een team zich als één man beweegt, de boot in lange halen en in een afgestemd ritme over het water glijdt. De driehonderd meter open water worden, met stroming en al, verslonden. Vier...

bergbroeder neemt er niets van terug

De Bergbroeder 11-collentocht (!!!)

De Bergbroeder 11-collentocht (!!!)

Hoe moet dat nou? Voor mijn pensioen al doodgeknuffeld! Daar blijf je als eerzame beleidsambtenaar annex columnist toch niet onberoerd onder? Erger, daar zou zelfs een standvastiger geest dan ik van naast zijn schoenen gaan lopen. Mevrouw B. heeft me...

verplichte literatuur

T.S. Eliot op je iPod

T.S. Eliot op je iPod

Wie: Guido Goossens, kunstanalist bij cultuur- en maatschappijwetenschappen

Boek: Het barre land, door T.S. Eliot

Voor wie: cultuurwetenschappers

muziek

De muziek van het wilde westen

De muziek van het wilde westen

Het concert in Nîmes in 2009 staat financial consultant Danny Lanckohr (38) in het geheugen gegrift. Daar kwamen drie dingen samen waar Lanckohr verknocht aan is. Eén: het spektakel vond plaats in het amfitheater. “Ik had archeologie willen stu...

toneel

Lugubere verhalen

De straf voor Madonna’s overspel is hard. “Vermink haar lichaam en gooi haar dan van de hoogste toren” – dat is wat haar man eist. Madonna (onschuldig) weet de knecht die haar moet vermoorden ervan te overtuigen dat ze verlief...

maastricht