Geen ‘braindrain’ van studenten naar het buitenland

8-3-2012 - 

Volgens staatssecretaris Zijlstra is er “geen enkele sprake van” dat studenten massaal naar het buitenland vertrekken omdat ze daar minder collegegeld hoeven te betalen.

Er studeren nog altijd meer buitenlandse studenten in Nederland dan Nederlandse studenten in het buitenland, benadrukt Zijlstra. Hij wil Nederlandse studenten juist aanmoedigen om in het buitenland te studeren, liet hij de Tweede Kamer al eerder weten. Dan kunnen ze zich goed voorbereiden op de internationale arbeidsmarkt.

Recente cijfers zijn er niet, maar in collegejaar 2007-2008 stonden er zestienduizend Nederlandse studenten ingeschreven bij buitenlandse universiteiten en hogescholen. Nog eens zesduizend studenten namen deel aan een Europees uitwisselingsprogramma.

Financiële motieven speelden daarbij geen rol van betekenis, suggereert Zijlstra. Persoonlijke ontwikkeling, sociale integratie, taalverbetering en onderwijskwaliteit waren volgens een onderzoek van Eurostudent de belangrijkste redenen om in het buitenland te gaan studeren.

Geen antwoord heeft de staatssecretaris op de vraag van PvdA-kamerlid Jadnanansing hoeveel studenten hun heil in het buitenland zullen zoeken onder invloed van de oplopende studiekosten. Het aantal studenten dat na zijn buitenlandse opleiding niet meer beschikbaar zal zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt valt volgens hem mee. Hij citeert recent onderzoek van de Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) waaruit blijkt dat verreweg de meeste Nederlandse studenten in het buitenland van plan zijn om op middellange termijn naar Nederland terug te keren.

Sluit venster
Verzend

oude artikelen

Bussemaker: “Universiteit Leiden overtreedt de wet”

NEDERLAND.  De Universiteit Leiden mag vijfdejaars bachelorstudenten niet de deur wijzen. Onderwijsminister Bussemaker heeft de Leidse rechtenfaculteit gesommeerd de regels aan te passen, zei ze vandaag in de Tweede Kamer. “Dat de Leidse ...

amoraal

Doei

Doei

Ik heb een hekel aan afscheid nemen. Vooral als je iemand net voor het eerst hebt ontmoet, wat doe je dan? Meteen kussen, een hand geven of van een afstandje met een slap handje zwaaien? Lastig. Nog lastiger is als je afscheid moet nemen van iets dat...

studentenonderzoek

Analyse van een ingewikkeld artikel

Analyse van een ingewikkeld artikel

MAASTRICHT. Waarborging van de bestaande rechten van de mens en fundamentele vrijheden, dat is waar artikel 53 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie om draait. Kort gezegd: lidstaten mogen hun inwoners altijd meer bescherming bied...

tussen kunst en wetenschap

Wetenschap makkelijk gemaakt

Wetenschap makkelijk gemaakt

Wie: Cleo Freriks, redacteur Observant

TV-serie: The Big Bang Theory

Voor wie: alle wetenschappers

huize broeders en loeders

Hormonen en huisgenoten

Hormonen en huisgenoten

Vijf studenten wonen in Huize Broeders en Loeders op Sint-Pieter. Jopie heeft een belangrijke mededeling voor haar huisgenoten.

blonde staartjes/ruige jongens

De meest begeerde vrijgezel van Les Must

De meest begeerde vrijgezel van Les Must

Ze heeft net de aspirantentijd van haar dispuut Les Must (Tragos) achter de rug. En dat was geen sinecure. Het was zwaar, een ware uitputtingsslag – meer mag ze er niet over loslaten – waardoor ze nauwelijks aan zichzelf toekwam. Laat sta...

zing, bid, vecht, huil, lach, werk en bewonder

“Leggings! Daar kan ik niet tegen”

“Leggings! Daar kan ik niet tegen”

Marlies In de Braekt (59), Mheer

Beheerder bij Observant sinds 1989, vertrekt per 1 september met keuzepensioen

Getrouwd met Jan

Woont in Mheer

meer dan bier alleen

Hortend en stotend

Ook voor de leek is het te zien: de poëzie van het roeien, wanneer een team zich als één man beweegt, de boot in lange halen en in een afgestemd ritme over het water glijdt. De driehonderd meter open water worden, met stroming en al, verslonden. Vier...

bergbroeder neemt er niets van terug

De Bergbroeder 11-collentocht (!!!)

De Bergbroeder 11-collentocht (!!!)

Hoe moet dat nou? Voor mijn pensioen al doodgeknuffeld! Daar blijf je als eerzame beleidsambtenaar annex columnist toch niet onberoerd onder? Erger, daar zou zelfs een standvastiger geest dan ik van naast zijn schoenen gaan lopen. Mevrouw B. heeft me...

verplichte literatuur

T.S. Eliot op je iPod

T.S. Eliot op je iPod

Wie: Guido Goossens, kunstanalist bij cultuur- en maatschappijwetenschappen

Boek: Het barre land, door T.S. Eliot

Voor wie: cultuurwetenschappers

muziek

De muziek van het wilde westen

De muziek van het wilde westen

Het concert in Nîmes in 2009 staat financial consultant Danny Lanckohr (38) in het geheugen gegrift. Daar kwamen drie dingen samen waar Lanckohr verknocht aan is. Eén: het spektakel vond plaats in het amfitheater. “Ik had archeologie willen stu...

toneel

Lugubere verhalen

De straf voor Madonna’s overspel is hard. “Vermink haar lichaam en gooi haar dan van de hoogste toren” – dat is wat haar man eist. Madonna (onschuldig) weet de knecht die haar moet vermoorden ervan te overtuigen dat ze verlief...

nederland