“If those over sixty work less, there are more permanent jobs for young people”

MAASTRICHT. The Lokaal Overleg (Local Negotiations between Maastricht representatives of the unions and the Executive Board) wants senior employees (60+) to be given the chance to work less for a slightly lower salary, without affecting the level of their retirement benefits. The hours that become available this way can be allocated to younger employees, who can then - with a permanent position - take the next step in their careers.

Easter and Kingsday

Easter and Kingsday

Due to Easter and Kingsday the editorial office of Observant is closed until Monday 1 May. The next issue will come out on Thursday 4 May. Happy Easter!

Oedipus: kortzichtigheid is zijn middle name

Oedipus: kortzichtigheid is zijn middle name

Ook het laatste verhaal uit onze miniserie over mythen stemt niet vrolijk. Meteen als Oedipus geboren wordt, ziet het er al beroerd voor hem uit. Hij is een zoon van de Thebaanse koning Laius. Vanwege een onheilspellend orakel wil laatstgenoemde niet...

A light in the storm

A light in the storm

There is a wonderful painting by James Ensor, a Belgian painter who lived across the nineteenth and twentieth century. The painting is called “Christ Calming the Storm”. It represents Jesus calming a storm which caught him and his discipl...

“If those over sixty work less, there are more permanent jobs for young people”

MAASTRICHT. The Lokaal Overleg (Local Negotiations between Maastricht representatives of the unions and the Executive Board) wants senior employees (60+) to be given the chance to work less for a slightly lower salary, without affecting the level of their retirement benefits. The hours that become available this way can be allocated to younger employees, who can then - with a permanent position - take the next step in their careers.

Myth: As robots and computers become smarter, we will be released from our responsibility

Myth: As robots and computers become smarter, we will be released from our responsibility

Self-driving cars, drones used in war zones, robots used to carry out surgical operations. Examples of computers playing a major role, but what happens if something goes wrong? What if a self-driving car doesn't stop at a zebra crossing? Who is r...

Mythe: Als robots en computers slimmer worden, hoeven mensen niet meer verantwoordelijk te zijn

Mythe: Als robots en computers slimmer worden, hoeven mensen niet meer verantwoordelijk te zijn

Zelfrijdende auto’s, drones die in oorlogsgebieden worden ingezet, robots die chirurgische ingrepen doen. Allemaal voorbeelden waarin de computer een grote rol speelt, maar wat gebeurt er als er iets misgaat? Als een zelfrijdende auto niet meer...

“Mijn vader was nogal op zichzelf, hij praatte weinig over zijn gevoelens. In dat opzicht lijk ik op hem”

“Mijn vader was nogal op zichzelf, hij praatte weinig over zijn gevoelens. In dat opzicht lijk ik op hem”

Leo Primožič (Heerlen, 1952)/ HR-adviseur (officieel nog tot 6 oktober 2017, daarna met pensioen)/ Eben-Emael, België/ gescheiden, twee kinderen (25 en 21)

Waar is m’n ouwelullendag?

Waar is m’n ouwelullendag?

Ziet u de notulen van de vergaderingen van ons hoogste Bestuurscollege wel eens? Interessante lectuur, nietwaar? Vooral omdat je er als een haas doorheen schiet. Want er staat dus niks in. Zelfs de vergaderverslagen uit het Kremlin zijn nog informati...

“Als zestigplusser minder kan gaan werken, krijgen meer jongeren vaste baan”

MAASTRICHT. Het LO (Lokaal Overleg tussen Maastrichtse vertegenwoordigers van de vakbonden en het college van bestuur) wil dat oudere medewerkers (60 +) de kans krijgen om minder te gaan werken voor een iets lager salaris, zonder in te leveren op het uiteindelijke pensioen. De vrijgekomen uren zijn voor jongeren die zo - met een vaste aanstelling - een volgende carrièrestap kunnen zetten.

Order in the chaos

Order in the chaos

Is your desk a mess? Are your tasks becoming too much for you and are you running from one appointment to another? 22 April is a good day to create order in the chaos, because then it is Get Organised Day. If anyone is organised, then it is the se...