Frans Leeuw

Frans Leeuw is hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek en directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC). Hij schrijft, samen met tien andere universiteitsmedewerkers, per toerbeurt een column in de papieren Observant.

Onderwijsexamens en fraude: ernstiger dan je denkt

Onderwijsexamens en fraude: ernstiger dan je denkt

Niet vreemd dat de laatste weken examenfraude weer in het nieuws is. Nu het ROC Zadkine Rotterdam. Van enkele tientallen leerlingen wordt vermoed dat zij tentamens hebben gemaakt met voorkennis: docenten oefenden in de klas met examens die later &lsq...

Nepnieuws, internet en wat nu?

Nepnieuws, internet en wat nu?

De afgelopen tijd is veelvuldig over nepnieuws gesproken. Rondom Trump, de ‘scholierenpartij’ Laks (die loog dat ze zich kandidaat zou stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen), Facebook en andere sociale media. Dat vele spreken geldt oo...

 “Ik schaam me dat ik bij de elite hoor”

“Ik schaam me dat ik bij de elite hoor”

Op woensdag 15 maart gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wordt het een tweestrijd tussen Rutte en Wilders, of kunnen lijsttrekkers als Pechtold, Asscher, Roemer, Klaver, Krol een vuist maken?  Wie ook moge winnen: de tweedeling tussen ‘het volk’ en ‘de elite’ lijkt scherper dan ooit. Observant vroeg in aanloop naar 15 maart haar Nederlandse columnisten, die de redactie (gemakshalve) onder de elite schaart, te reageren op de stelling: “Ik schaam me dat ik bij de - door de populisten zo verguisde - elite hoor.” Vandaag de aftrap door Ellen Krijnen, Wim Groot en Frans Leeuw.

Ik zoek jou

Ik zoek jou

Het echtscheidingspercentage is het afgelopen jaar tot ruim 39 gestegen. Vijfentwintig jaar geleden was het 28 procent. Sociologen brengen ‘scheidingen’ in verband met de toenemende individualisering en afnemende sociale cohesie. Ook is s...

Robots, zelfrijdende auto’s en een campusfiets

Robots, zelfrijdende auto’s en een campusfiets

Zelfrijdende auto’s, het internet der dingen, intieme technologie, robotica en QS (‘Quantified Self’) ... het is er allemaal al, zij het soms nog rudimentair en niet voor iedereen. De verwachting is dat dit snel anders wordt. QS is ...

Van fietsendief naar cybercrimineel

Van fietsendief naar cybercrimineel

Kent u het begrip ‘crime drop’? In studies over ontwikkelingen in criminaliteit en slachtofferschap wordt er over geschreven. Wat is het? Is het eigenlijk wel wat? En hoe zou het komen (als het wat is)? Even enkele cijfers. Delicten al...

Over een Bosatlas en super-diversiteit

Over een Bosatlas en super-diversiteit

Een paar weken geleden verscheen de Bosatlas van Amsterdam. “Sla hem open op een willekeurige pagina”, zo schreef Het Parool, “en je komt iets te weten wat je waarschijnlijk nog niet wist. Pagina 225: inwoners van Noord hebben verre...

Saneren, vernieuwen en weer saneren?

Saneren, vernieuwen en weer saneren?

Vriend en vijand zijn het erover eens: het kabinet maakt werk van bestuurlijke saneringen. De publieke omroep moet bezuinigen, de AOW is herzien, de gezondheidszorg en het pensioenstelsel zijn aangepakt, de nationale politie is opgericht en het leens...

App-scheidingen

App-scheidingen

Ik hoorde laatst over een scheiding van twee rond-de-veertigers, beiden met een soort van academische opleiding. Niets nieuws onder de zon, want gescheiden wordt er veelvuldig. Toch had deze wel iets bijzonders, want een app speelde een cruciale rol,...