Ellen Krijnen

Ellen Krijnen is Senior Advisor Marketing and Recruitment, the Netherlands. Ze schrijft, samen met tien andere universiteitsmedewerkers, per toerbeurt een column in de papieren Observant. Klik hier voor haar Nederlandstalige columns: www.observantonline.nl/Columns/EllenKrijnen

Heart for language

Heart for language

In 1992, we moved to Spain. To Madrid, to be precise. I had taken a two-week crash course in Spanish at the Language Centre and felt reasonably equipped for a talk with the Spanish landlord and the grocer. They would appreciate my well-intended effor...