Fokke Fernhout

Fokke Fernhout is universitair hoofddocent aan de faculteit rechtsgeleerdheid. Hij schrijft, samen met tien andere universiteitsmedewerkers, per toerbeurt een column in de papieren Observant. Klik hier voor zijn Nederlandstalige columns: www.observantonline.nl/FokkeFernhout