Jan Smits

Jan Smits is hoogleraar Europees Privaatrecht. Hij schrijft, samen met tien andere universiteitsmedewerkers, per toerbeurt een column in de papieren Observant. Klik hier voor zijn Nederlandstalige columns: www.observantonline.nl/Columns/JanSmits