Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

"Onomstotelijk, dat woordgebruik was onverstandig"

Verklaring van prof. Onno van Schayck tijdens debat Geloof en Wetenschap

Ik wil u graag iets vertellen over het interview met mij dat op internet is gezet waarin ik gevraagd werd naar mijn persoonlijke geloofsbeleving. Ik vertel in dit interview over welke rol het geloof in mijn leven speelt. Bij de vraag of ik ooit behoefte gevoeld heb aan een bewijs voor het bestaan van een God, aarzel ik omdat ik vrees dat het voorbeeld wat ik wilde noemen mogelijk een eigen leven zou gaan leiden. Helaas is dat precies wat er uiteindelijk is gebeurd. Ik vertel in het interview over een herinnering van meer dan 25 jaar geleden, een gebeurtenis die toen veel indruk op me maakte. Ik was min of meer toevallig bij een bijeenkomst waar gebeden werd voor iemand die een te kort been had. Ik was als toeschouwer sceptisch, maar wat ik zag en hoorde maakte een diepe indruk op me. Vanuit die herinnering vertel ik daar enthousiast over in het interview en in mijn enthousiasme gebruik ik onder andere het woord ´onomstotelijk´, nl dat er ´onomstotelijk een verlenging plaats vond van het te korte been´. Dat woordgebruik was onverstandig van me. Ik bedoelde onomstotelijk in de zin van dat ik het voor mijn ogen zag gebeuren. Het woord ‘onomstotelijk’ suggereert echter ook dat er wetenschappelijk bewijs was en dat heb ik zeker niet zo bedoeld.

De vragen die aan me gesteld werden in het interview zijn weg gemonteerd, waardoor de persoonlijke context waarin ik deze herinnering vertel, niet altijd duidelijk is. Pas 1-2 maanden nadat het filmpje op internet stond, ontdekte ik dat het op internet stond. Ik zag het filmpje toen voor het eerst en ik was niet gelukkig met dit bewuste fragment. Zoals genoemd heb ik nooit de intentie gehad om een wetenschappelijke bewijs voor een wonderbaarlijke genezing te brengen. Een wetenschappelijk bewijs moet verifieerbaar en eigenlijk falsifieerbaar zijn. Zelfs als ik nu de bewuste röntgenfoto’s waar ik over spreek in het interview, hier voor me zou hebben liggen zou er geen wetenschappelijk bewijs zijn. Want wie zou hard kunnen aantonen dat die foto´s van meer dan een kwart eeuw geleden van de betreffende persoon geweest zijn? Wie zou hard kunnen aantonen dat deze foto´s van voor en na het bidden zijn? Zelfs als dat al vastgesteld zou kunnen worden, dan zou het nog geen medisch bewijs zijn, want het soort medisch bewijs waar we hier over spreken moet herhaalbaar zijn en dit was maar een enkele gebeurtenis. Voor zo’n medisch hard bewijs heb je een gerandomiseerd gecontroleerd experiment nodig, liefst in een dubbel-blinde setting.

Het zal iedereen duidelijk zijn dat in de gebeurtenis waar ik over vertelde in het interview daar natuurlijk geen sprake van was. Ik heb dus nooit de bedoeling gehad om de suggestie te wekken dat er sprake was van een medisch wetenschappelijk bewijs. Ik heb in dit interview gesproken in een persoonlijke context, en die persoonlijke context is, dat ik geloof in een God die van mensen houdt en die voor mensen wil zorgen. Ik ben blij dat er nu een debat is waarin we over de verhouding geloof en wetenschap met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Telkens hebben nieuwe generaties wetenschappers er behoefte aan om te verkennen hoe wetenschap en religie zich tot elkaar verhouden. Dat debat is al eeuwen oud en in die lange lijn staat ook deze avond in Maastricht. Als er geen vrijheid van meningsuiting én vrijheid van verwondering is gaat wetenschap dood. Want wetenschap is gebaat bij nieuwsgierigheid, bij gedachtenwisseling  zonder dreiging en bij de diep gevoelde overtuiging dat onze huidige waarneming niet het einde der dingen is. Ik ben blij met mijn eigen geloof en ik sta van harte open voor wetenschappers met een ander of juist geen geloof. Ik zie daarom uit naar dit debat.

Onno van Schayck

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)