Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Maastricht School of Management onder paraplu UM

Onderlinge verhouding jarenlang gekenmerkt door wantrouwen

MAASTRICHT. De Maastricht School of Management wordt als stichting bij de Universiteit Maastricht ondergebracht. Beide partijen hebben een intentieovereenkomst gesloten. Later dit jaar moeten de definitieve handtekeningen worden gezet. De MSM behoudt wel de “eigen naam, identiteit en personeel”.

Het is de uitkomst van een langdurig proces van aantrekken en afstoten tussen beide instellingen, een proces dat jarenlang werd getekend door onderling wantrouwen. Een belangrijke rol daarin was en is weggelegd voor de prominente Limburgse CDA-politicus René van er Linden, tegenwoordig senator.

De MSM is veel ouder dan de UM. Ze begon haar geschiedenis in 1952 onder een andere naam in Delft, concentreerde zich al snel op managementcursussen voor mensen uit ontwikkelingslanden en ontwierp vervolgens een programma Master of Business Administration. In 1989 verhuisde men naar Maastricht.

De universiteit raakte in 2000 betrokken bij de MSM op aandringen van het ministerie van Onderwijs, dat vond dat de officieel erkende en gesubsidieerde ‘internationale onderwijsinstellingen’ in Nederland, waaronder de MSM, aan dienden te haken bij een universiteit. De toenmalige UM-rector Kruseman nam plaats in het bestuur van de School om al snel te constateren dat ongunstige verhalen (in deze krant viel destijds zelfs het woord ‘corruptie’) en hevige bestuurlijke conflicten rond de toenmalige directeur El-Namaki de reputatie van de UM geen goed zouden doen. Pas na het ontslag van El-Namaki kon er begin 2001 een ‘liëringsovereenkomst’ gesloten worden tussen UM en MSM. De band werd verstevigd door de benoeming van de UM-hoogleraar en toenmalig Merit-directeur Luc Soete tot wetenschappelijk directeur. Er waren vergevorderde plannen om samen met de economische faculteit een Maastricht Business School op te richten. Maar opnieuw ontstond er ophef, nu rond de nieuwe zakelijk directeur van de MSM, de Belgische oud-defensieminister Leo Delcroix, die in eigen land van valsheid in geschrifte werd beschuldigd, gepleegd als hoog christendemocratisch partijfunctionaris. De UM vreesde opnieuw reputatieschade en eiste zijn vertrek, de MSM onder leiding van de Nederlandse christendemocraat René van der Linden (ook nu nog bestuursvoorzitter) weigerde en de relatie met de UM liep in 2002 op de klippen. Van der Linden was verbolgen en beschuldigde de UM ervan sowieso van de MSM af te willen en de affaire-Delcroix daarvoor als smoes te gebruiken. Zeker achter de schermen ging het hard tegen hard. Had UM-collegevoorzitter Karl Dittrich niet ook met justitie te maken gehad als bestuurslid van MVV? En deze man ging nu de MSM de maat nemen? In die sfeer van onderling wantrouwen viel de liëringsovereenkomst niet meer overeind te houden

Soete trad af als wetenschappelijk directeur en de MSM, die toch ergens bij een universiteit onder dak moest, zocht zijn heil bij de Open Universiteit in Heerlen: de OCW-subsidies liepen voortaan langs dat adres, inhoudelijke bemoeienis van de OU was er niet.

Exit dus de MSM, aan de UM startten de economen (deels opgelucht, zeker de toenmalige decaan Steven Maijoor) een eigen MBA-opleiding. Het zou vervolgens nog jaren duren vooraleer nieuwe contacten van de grond kwamen.

Pas in 2009 kwam er weer schot in de relatie. Deze keer ging het over een andere boeg, niet met de economen maar met de UM-School of Governance als belangrijkste ingang. Er kwam (begin 2010) een gedeeld directeurschap van Governance en de MSM. Soete noemde die stap toen “een doorbraak”. Achteraf gezien, zei hij destijds tegen Observant, was het een vergissing om de MSM aan te willen haken bij de economische faculteit. “Je kunt beter kijken naar de doelgroep, studenten uit ontwikkelingslanden en de zogeheten opkomende markten, en dan ligt Governance veel meer voor de hand.” Dat vond ook de eerste dean-director, prof. Peter de Gijsel: “Het zijn allebei Schools die zich richten op management en public policy-vraagstukken in die landen. Beide ontwikkelen daar masterprogramma’s in.”

Voor de ‘exploratieve fase’ van de samenwerking met Governance en de UM als geheel werd twee jaar uitgetrokken. Maar ook om de in het verleden danig beschadigde onderlinge verhoudingen te stroomlijnen was die tijd geen overbodige luxe. Hoewel Soete beweerde dat “het wantrouwen weg” was, ook bij MSM-bestuursvoorzitter René van der Linden, toonde De Gijsel zich voorzichtiger: “Ik ga kijken of de obstakels er nog zijn en of ze afgebroken kunnen worden. Wat Van der Linden betreft: hij is het niet vergeten. Het helpt dat het MSM-bestuur mij niet ziet als stroman van de UM; daar heb ik al flink wat voor moeten doen.”

Ook binnen de UM verrichtte De Gijsel het nodige massagewerk. Vooral bij de faculteiten. Destijds werd vooral door de economen nogal laatdunkend over de kwaliteit van de MSM gesproken. Ten onrechte, vond De Gijsel: “De MSM heeft zich interessant ontwikkeld. Ze doen veel in outreach-programma’s, waarbij ze het onderwijs verzorgen in de landen zelf. Als business school zijn ze bekender dan de business school van onze economische faculteit.”

De Gijsel nu – hij is al bijna een jaar met emeritaat en dus geen MSM-dean meer: “Dat laatste kun je nu niet meer zeggen. De UM heeft op dit gebied een flinke inhaalslag gemaakt.”

 

Wat gaat er nu precies gebeuren? Het bericht dat UM en MSM dinsdag de wereld in brachten, geeft weinig concrete informatie. Er is een Memorandum of Understanding maar de inhoud daarvan wordt niet publiek gemaakt. De MSM, zo is de bedoeling, wordt een ‘verbonden stichting’ binnen de UM, “met behoud van eigen naam, identiteit en personeel”. Ze gaat verder “onder de paraplu van de UM”. De MSM kent volgens haar jaarverslag van 2011 een begroting van zo’n twaalf miljoen en werkt met partnerinstellingen in meer dan twintig landen. De samenwerking met de UM mikt op “uitbouw van het managementonderwijs (…) in de domeinen managementwetenschappen, economische wetenschappen, bedrijfswetenschappen en gezondheidswetenschappen in brede zin”. De School of Governance komt niet meer ter sprake; dat is niet vreemd want de personele unie die De Gijsel gestalte gaf als directeur van beide instituten was eind 2010 al beëindigd, toen De Gijsel na een conflict over bezuinigingen bij Governance vertrok en fulltime directeur van de MSM werd. Na zijn pensionering werd prof. Wim Naudé de nieuwe dean-director. Naudé is wel tevens professorial fellow bij Governance maar van een gedeeld directeurschap is geen sprake meer.

 

Hoe de financiële verhouding eruit gaat zien, hoe de zaak bestuurlijk in elkaar wordt gestoken; dat alles blijft nog verborgen tot de samenwerking officieel een feit is. “Meer zeggen we in dit stadium niet”, meldt André Postema van het UM-college van bestuur.

Oud-decaan Peter de Gijsel is intussen blij verrast dat er nu stappen worden gezet. Inhoudelijk had hij het echter graag anders gezien. Toen hij eind 2011 zijn voorstel inleverde voor de gezamenlijke toekomst van beide instellingen bepleitte hij nog dat de MSM de status van faculteit zou krijgen. “Dat geeft een steviger positie, je zit dan samen met de andere decanen in het universitaire managementteam bijvoorbeeld, en in het college van decanen.”

Zijn voorstel was ook om de stichting MSM in tweeën te splitsen, een die het vermogen zou bestieren, en een voor onderwijs en onderzoek. De reserves van de MSM zouden in de eerste stichting belanden (De Gijsel: “Toen een kleine zes miljoen”), terwijl de onderwijsstichting een eigen bestuur zou krijgen, met een grote vinger in de pap van de UM.

Of iets van die plannen nu wordt overgenomen is afwachten. De Gijsel kreeg er eind 2011 bij het MSM-bestuur in ieder geval de handen niet voor op elkaar. “René van der Linden legde het gewoon naast zich neer.”

Categories:Categorieën:
Tags:
msm

CommentsReacties

2015-02-23: prof dr m s s el namaki
Sir,

I have accidentally come across this article    and I should like to extend my compliments. The article showed the board of MSM , and the UM for that matter, for what they are : a couple of incompetent provincial amateurs of no knowledge of the industry they operate in or an ability to  conceive a relevant institutional vision . They converted the thriving business I carefully built into the laughing stock of the business education industry! They lost recognition, closed down strategic outlets,  squandered funds  (on phony research) and broke the laws of the land ( a " chairman " for 20 years!). I would love to see you writing on the twisted financial practices and the current genuine academic, legal and financial state of the organization.
Do not let me wait for long, please.

Prof dr m s s el namaki
2016-09-13: Jos Verspaget
The comment of Prof dr mss El Namaki is correct.
Mr. Van der Linden sended away mr El Namaki and appointed his friend Leo Delcroix!!
2016-09-14: Prof Dr m s s el namaki
Mr v d Linden left a dark legacy behind and a close examination of this malignant legacy is overdue. You do not have to go far just examine the state of MSM today and the dramatic loss in market position and organization's finances! Just consider his last act : jumping off ship few weeks before the withdrawal of government subsidy !!

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)