Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Audit team: "Honderd procent coronaproof is onmogelijk"

Audit team: "Honderd procent coronaproof is onmogelijk"

Photographer:Fotograaf:

Joey Roberts

In 52 UM-panden looproutes, desinfectiezuilen, posters, handgel, etcetera

MAASTRICHT. Een kleine tweeduizend liter in totaal aan handgel, handspray en oppervlakte spray, 120 desinfectiezuilen voor bij de ingangen, bijna 100 duizend niet-medische mondkapjes, honderden, zo niet duizenden posters met instructies. In razend tempo zijn alle UM-gebouwen - van Venlo tot Maastricht - voor de start van het academisch jaar coronaproof gemaakt. Paul van Eekeren en Yves Maris van de facilitaire dienst zaten er als ‘audit team coronaprotocol’ met de neus bovenop. “Honderd procent coronaproof bestaat niet, het gaat er nu om dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Ja, het was een race tegen de klok, erkennen de twee. Op 31 augustus moesten alle 52 panden van de UM door hen coronaproof zijn verklaard. In drieëneenhalve week keken zij aan de hand van een checklist of de faculteiten en servicecentra  hun zaakjes op orde hadden. En daar, zo benadrukken Maris en Van Eekeren, is de laatste maanden enorm veel werk verzet. Niet alleen schreef iedere beheerseenheid zijn eigen protocol  - hoe krijgen we de gebouwen zo veilig mogelijk – , maar daarna begon het praktische werk: looproutes door de gangen en onderwijsruimtes, kaartlezers bij de ingang, ventilatie controleren, stoelen verwijderen of van linten voorzien zodat het maximum aantal mensen per kamer niet wordt overschreden, stoelen in collegezalen afplakken, desinfectiezuilen plaatsen, handgel op diverse plaatsen, posters ophangen, stickeren, kuchschermen voor balies, enzovoort, enzovoort.

Olievlek

Ook in dit voortraject werd vaak een beroep op de twee gedaan. “Het begon in mei met de universiteitsbibliotheek en UM Sport, die wilden advies, en daarna spreidde het zich uit als een olievlek, we werden eigenlijk overvraagd”, grinnikt Van Eekeren. Ieder pand is anders, dus moest er maatwerk geleverd worden. Eenrichtingsverkeer blijkt niet altijd te kunnen, soms is er maar een uit/ingang. En zeker in oude panden zijn de trappen en gangen zo smal dat passeren niet kan. In die gevallen zijn voorrangsregels een uitkomst.  Daar kwam bij dat de aanbevelingen van het RIVM, die leidend zijn voor de UM, heel snel veranderden en soms voor meerdere interpretaties vatbaar waren. “Wij zagen allerlei varianten. Hoeveel personen mogen er op een kamer? Eerst moest iedereen 12 vierkante meter tot zijn beschikking hebben, er waren eenheden die vervolgens comcludeerden dat op een kamer die kleiner was dan 25 vierkante meter, maar één persoon mocht. Uiteindelijk werden we ingehaald door de tijd en werd de anderhalve meter leidend. Maar ook daar kwam discussie over: was het anderhalve meter per persoon en dus drie meter tussen twee personen, of anderhalve meter tussen twee personen.” Dat laatste dus.

Acht kilometer

Maris en Van Eekeren liepen de laatste weken voor de opening van het academisch jaar tussen de acht en vijftien kilometer op een dag, ieder hoekje van elk pand werd bekeken. En nu maar hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, zeggen de twee. “Honderd procent coronaproof bestaat niet, er hoeft maar één besmette medewerker of student binnen te wandelen en je hebt de poppen aan het dansen. Wij hebben samen met de gebouwenbeheerders, huismeesters, collega’s van de facilitaire dienst, verhuizers, medewerkers van faculteiten en diensten, er alles aan gedaan om te zorgen dat medewerkers en studenten veilig op de campus kunnen werken en studeren. Maar ons werk is pas geslaagd als iedereen meewerkt.” 

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)