Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Meeste verzuim UM door psychische klachten

Meeste verzuim UM door psychische klachten

Photographer:Fotograaf: Simone Golob

Week van de werkstress

MAASTRICHT. Het is de week van de werkstress. Aanleiding om er eens uitgebreid bij stil te staan. Waar het landelijk gemiddelde (cijfers van het CBS) op ongeveer 4 procent ligt, schommelt de Universiteit Maastricht de laatste jaren tussen de 2,5 en 3 procent ziekteverzuim. Toch, zegt de Arbo Unie, aan wie sinds 2012 de bedrijfsgezondheidszorg aan de UM is toevertrouwd, is de toestand in Maastricht niet alleen maar geruststellend. Dat ligt hoofdzakelijk aan de categorie zieken door ‘mentale arbeidsgebonden factoren’, mensen die psychisch (tijdelijk) zijn bezweken onder de werkdruk. Hoofd Arbo Peter Dormans: “Het zijn niet veel mensen maar ze zijn wel het langste ziek.” 

Periodiek onderzoek naar de tevredenheid van de UM-medewerkers toont in het algemeen geen dramatisch beeld. Zo´n 80 procent vindt het werk prettig. Wel zijn er binnen de Universiteit Maastricht onderlinge verschillen: zo rapporteert een faculteit als cultuur- en maatschappijwetenschappen al jaren een forse werkdruk. Martin Lammers, HRM-directeur: “Als je meer onderwijs moet geven, lever je daarvoor geen onderzoekstijd in. Want het is publish or perish. Die onderwijsdruk wordt veel genoemd.”
Maar goed, dit soort metingen baseert zich op subjectieve gegevens: medewerkers geven zelf aan of ze de druk groot vinden of niet. Een stuk objectiever zijn de cijfers van het ziekteverzuim aan de UM.
Op het eerste gezicht verraden die evenmin veel problemen. Waar het landelijk gemiddelde (cijfers van het CBS) op ongeveer 4 procent ligt, schommelt de UM de laatste jaren tussen de 2,5 en 3 procent ziekteverzuim, normaal voor de academische wereld. Vorig jaar lag het op 3,1. In 1996 en 1997 ging het om 3,5 procent, in 1998: 4,1 procent. Ter vergelijking: in de sector onderwijs als geheel loopt het verzuim op tot 5 procent, net als in het openbaar bestuur.
Toch, zegt de Arbo Unie, aan wie sinds 2012 de bedrijfsgezondheidszorg aan de UM is toevertrouwd, is de toestand in Maastricht niet alleen maar geruststellend. Dat ligt hoofdzakelijk aan de categorie zieken door ‘mentale arbeidsgebonden factoren’. In die groep moeten we de mensen zoeken die psychisch (tijdelijk) zijn bezweken onder de werkdruk. Hoofd Arbo Peter Dormans: “Het zijn niet veel mensen maar ze zijn wel het langste ziek.”
Vanwege arbeidsgebonden ziekten verzuimden vorig jaar 71 mensen. Bij maar liefst 61 van hen was dat om psychische redenen. In ‘verzuimdagen’ gerekend gaat het om 4400 van de 4700 dagen (20 mensjaren. “In absolute zin is dat veel”, concludeert de Arbo Unie in haar jaarrapportage 2013. Zo veel verzuim dat met het werk te maken heeft: daar zou een actieplan voor ontwikkeld moeten worden, vindt de Arbo Unie. Dormans onderschrijft dat: “Langdurige ziekte, tussen een maand en een jaar of nog langer, dan moet je oppassen dat het niet ‘einde verhaal’ wordt. Het is vaak een voorportaal van de WIA, van arbeidsongeschiktheid. De universiteit moet daar extra aandacht aan geven, zorgen dat die mensen terug kunnen komen en kunnen re-integreren.”
Dat klemt te meer omdat de laatste vijf jaar het langdurig verzuim alleen maar toeneemt. Van 1,45 procent in 2009 tot 2,07 procent vorig jaar. En juist die categorie omvat voor het merendeel psychische klachten.
Wordt er gewerkt aan zo’n actieplan? Op dit moment nog niet, meldt bedrijfsarts Pieter Rodenburg van de Arbo Unie: “Dat is iets waar een universiteitsraad zich samen met het college van bestuur over moet buigen. Wij adviseren alleen. Zo’n plan kan zich richten op leidinggevenden, dat die beter de signalen van psychische klachten kunnen herkennen en stimuleren dat er hulp wordt gezocht. Of dat men afspraken maakt over een andere organisatie van het werk.” 

Via de digitale portal Learning & Wellbeing (voorheen meet-share-create) kunnen medewerkers terecht voor informatie, tests en handige tips. Zie de UM-site 

Op www.checkjewerkstress.nl kan onder andere een toolkit gedownload worden om werkdruk bespreekbaar te maken. Ook kun je er een stresstest doen.

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)