Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

CAO wordt opnieuw slechter

Vervroegd uittreden is al nauwelijks meer aan de orde, en nu wil de VSNU in de nieuwe universitaire CAO ook nog de seniorenregeling afschaffen. Die maakte een dag minder werken tegen hetzelfde salaris mogelijk. Vooral voor ondersteunend personeel een heel slecht idee, vindt Willie Schipper (bureau onderwijs van de faculteit psychologie en neurowetenschappen) na 42 jaar fulltime werken.

Dit jaar hoop ik 58 te worden. Voor een werknemer is dat nog niet bijzonder oud. Maar op mijn verjaardag werk ik 42 jaar fulltime waarvan 35 aan de UM. Wie aan de universiteit doet mij dit na?

Op dit moment spelen de onderhandelingen door universiteiten (VSNU) en vakbonden over een nieuwe cao en loonsverhoging van 1 procent. In ruil voor deze sobere salarisverhoging vragen de Universiteiten (VSNU) kortere wachtgeldperiode(s) en een afschaffing van de seniorenregeling voor werknemers geboren na 31-12-1952. Bij de bestaande cao zou ik volgend jaar een dag minder mogen gaan werken. Dit is al veel minder dan de VUT-FPU-regeling, waarvan tot voor kort veel 58+ers gebruik konden maken. Dit vervroegde pensioen bestaat niet meer. Nu dreigt ook de seniorenregeling te worden afgeschaft. De levensloopregeling kwam ook al te laat voor een werknemer met mijn inkomen om aantrekkelijk te zijn.
Voor het wetenschappelijk personeel is een lang productief leven een aanlokkelijk perspectief, voor het ondersteunend personeel gaat dit niet op: weer een nieuwe mode in het management, weer een reorganisatie, weer een nieuw automatiseringssysteem. De invoering van SAP heeft de werksfeer negatief beïnvloed.

Omdat 46 jaar full time werken mooi lijkt heb ik een berekening gemaakt hoe het financiële plaatje eruit ziet als ik op mijn 62ste met (keuze-)pensioen zou gaan. Maar voor mij is dat géén optie. Het is té weinig om van te kunnen leven. Voor elk jaar dat ik eerder stop dan 65 wordt er ook nog eens 6 procent per jaar ingehouden op het pensioen; in mijn geval zou dat dus 18 procent zijn en dan ook nog blijvend (ook na mijn 65ste). Dat is een extreem groot verschil met de mensen die de afgelopen tientallen jaren met pensioen zijn gegaan en met de collega’s met hogere salarissen die maandelijks een fors bedrag kunnen ‘sparen’ om eerder te kunnen stoppen.

Voor mij zit er niets anders op dan door te werken tot mijn 65ste. 50 Jaar fulltime doorbikkelen dus. Voor de collega’s die later zijn geboren wordt het doorwerken tot 66 of 67 jaar.

Koopkrachtbehoud is voor de oudere werknemer minder urgent dan de behoefte aan minder werkdruk en meer vrije tijd. Daarom wil ik pleiten voor behoud van de seniorenregeling 2006. Ik verzoek de UM daarom eens na te gaan hoe groot de groep werknemers is die meer dan 45 jaar zal moeten werken. Ik vermoed dat het er niet zo heel veel zijn. Zou het voor de universiteit én voor de betrokken werknemers niet veel beter zijn voor deze groep een aparte regeling te treffen door hen bijvoorbeeld het behoud van de Seniorenregeling of een vervroegde uittreding na 45 arbeidsjaren te bieden? Ik zou bij een goede regeling na zoveel jaren graag plaatsmaken voor een jongere generatie.

 

 

 

 

 

 

Willie Schipper, Service manager eService Center, Alumni Coördinator, FPN

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)