Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

SBE stelt gedragscode op

Naar aanleiding van de affaire Stapel werkt de School of Business and Economics aan een gedragscode die onderzoekers voorschrijft hoe ze dienen om te gaan met hun data. De kern is dat de gegevens voor iedereen toegankelijk worden. Dat zegt prof. Stan van Hoesel, die de code opstelt. Deze kan als voorbeeld dienen voor andere UM-faculteiten.

Van Hoesel laat zich leiden door de richtlijnen zoals onderzoeksfinancier NWO en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen die voorstaan. Beide organisaties stellen dat onderzoekers die met overheidsgeld onderzoek doen, al hun gegevens openbaar dienen te maken. “Dat hoeft wat mij betreft niet meteen na publicatie”, zegt Van Hoesel, “maar na drie tot vijf jaar. Dit om te voorkomen dat anderen gelijk met de data aan de haal gaan.”

Uitzonderingen zijn er ook. Aan de eis van toegankelijkheid hoeven wetenschappers geen gehoor te geven als de gegevens het landsbelang schaden of privacygevoelig zijn. Dat kan informatie van klanten betreffen maar ook van bedrijven.

De gedragscode is een aanvulling op de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, die in 2005 van kracht werd. Ook daarin viel al te lezen dat “de ruwe onderzoeksgegevens op aanvraag ter beschikking worden gesteld aan andere wetenschapsbeoefenaren”.

Van Hoesel verwacht de richtlijnen rond half maart gereed te hebben.

 

Maurice Timmermans

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)