Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Onderwijskwaliteit

Karel van het Reve heeft gewezen op de innerlijke tegenstrijdigheid in ons denken over het onderwijs. We vinden dat het onderwijs vroeger beter was dan nu, maar tegelijkertijd koesteren we het vooruitgangsgeloof dat “de scholen en alle andere dingen steeds beter worden en dat over vijfhonderd jaar de mensheid er beter aan toe zal zijn dan nu.”

De opvatting dat het vroeger beter was, klinkt ook door in huidige kritiek op het hoger onderwijs. In NRC Handelsblad krijgt uitgever en boekhandelaar Bastiaan Bommeljé af en toe de gelegenheid om te klagen over het gebrekkige niveau van het universitaire onderwijs. Zo schreef hij in september een stuk in de ‘kwaliteitskrant’ met als titel ‘Alma Mater is een beetje hersendood’. Afgelopen zaterdag mocht hij dit nog eens herhalen, nu onder de titel ‘Patjepeeërs besturen het hoger onderwijs’. Kern van zijn boodschap: “Al ruim twintig jaar stijgt de bezoldiging van managers en daalt het onderwijsniveau.”

Bommeljé heeft ongelijk. De kwaliteit van het universitair onderwijs is de afgelopen twintig jaar juist verbeterd. Uit mijn eigen studietijd begin jaren tachtig herinner ik me vooral overvolle collegezalen met docenten die nauwelijks te verstaan waren. Voor de meeste vakken was twee uur hoorcollege per week wel het maximum. Soms waren er ook nog werkgroepen waar je met een man of twintig opgaven doornam. Als je geluk had, want vaak gingen colleges en werkgroepen niet door. Ik heb ooit wekenlang geprobeerd om een afspraak te maken voor een mondeling tentamen, waarbij de secretaresse van de vakgroep mij uitlegde dat de hoogleraar bezig was met zijn echtscheiding, daarom op een woonboot zonder telefoon woonde en voor iedereen onbereikbaar was. De huidige norm waarbij studenten ten minste twaalf contacturen per week krijgen aangeboden, werd in mijn tijd bijna nooit gehaald.

Aan universiteiten wordt tegenwoordig harder gewerkt en meer onderwijs gegeven dan vroeger. Een andere belangrijke oorzaak van de kwaliteitsverbetering zijn de hogere eisen die aan docenten worden gesteld. De eis dat elke universitair docent gepromoveerd moet zijn, heeft de kwaliteit verbeterd. Hierin verschillen de universiteiten van de rest van het onderwijs. Terwijl het aantal on- en onderbevoegde docenten in het voortgezet onderwijs is toegenomen en er in het basisonderwijs steeds meer klassenassistenten met niet meer dan een mbo-opleiding zijn gekomen, zijn de doctorandussen uit de collegezalen van de universiteiten bijna verdwenen.

 

Wim Groot

Wim Groot is hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence based education

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)