Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Talenkennis aan UM moet beter

Studenten die voortaan drie talen kennen, tweetalige stafleden die op hun taalbeheersing worden afgerekend: een nieuwe nota over het taalbeleid aan de Universiteit Maastricht stelt de doelen hoog.

Het is nog een discussienota, zegt de schrijver ervan, de directeur van het Talencentrum Peter Wilms van Kersbergen, “maar de grote lijnen ervan worden wel door het college van bestuur gesteund”. Een nadere uitwerking volgt dus nog, onder andere van de financiële consequenties. Het plan benadrukt het grote belang van talenkennis voor een internationale universiteit als de UM, maar tevens voor individuen. Kennis van vreemde talen vergroot de intellectuele capaciteiten, ook in andere domeinen, zo citeert men uit wetenschappelijk onderzoek. Concreter nog is het nut van talenkennis op een internationale arbeidsmarkt, waar de UM mede voor op wil leiden.

Anders dan in eerdere nota’s over het onderwerp wordt de positie van het Nederlands zwaarder benadrukt. Weliswaar is het Engels min of meer de lingua franca aan de UM geworden, heet het, maar de universiteit ligt in Nederland, heeft hier haar wortels en werkelijke internationalisering impliceert ook een diepgaande kennismaking met de cultuur van het ontvangende land. Om die reden zal voortaan van zowel studenten als staf in principe ook een ten minste basale beheersing van het Nederlands worden gevraagd. Dat staat nog niet als verplichting in de nota, geeft Wilms van Kersbergen toe, “maar het zou wel logisch zijn in het kader van de ambities van de UM; we moeten een basiscursus taal en cultuur in ieder geval als vanzelfsprekendheid aanbieden”.

Het niveau van de taalbeheersing moet sowieso omhoog. Om die reden pleit de nota er voor om studenten zodra ze binnen zijn verder te scholen in academisch Engels, toegespitst op de (hoge) eisen die het pgo-onderwijssysteem stelt. Aan het einde van de rit wordt die kennis getoetst en de uitkomst liefst op het diploma vermeld. Maar daar blijft het niet bij. Naast Engels en Nederlands is kennis van een derde taal zeer aan te bevelen, zeker de taal van de landen waar studenten een deel van hun studie doen.

Drietaligheid bij studenten dus, en tweetaligheid bij de wetenschappelijke en ondersteunende staf, dat dient het uitgangspunt te zijn, zegt de nota. Die eisen zullen al bij de aanstelling van nieuwe stafleden worden getoetst, maar eenmaal aangenomen kunnen ze hun niveau verhogen. Niet vrijblijvend, want in functionerings- en beoordelingsgesprekken en ook in de Basiskwalificatie Onderwijs dienen taaleisen op genomen te zijn, heet het in de nota, die gisteren (woensdag 14 maart) na sluiting van Observant door een commissie van de universiteitsraad is besproken.

 

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)