Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Iedereen Nederlands leren

Medewerkers van de Universiteit Maastricht moeten in de toekomst zowel Nederlands als Engels beheersen, als ze nieuw zijn zelfs al voordat ze aan hun baan beginnen. Dat zei rector Gerard Mols vorige week tegen een commissie van de universiteitsraad. En buitenlandse studenten die geen Nederlands willen leren “gaan maar ergens anders heen”.

Als de opstelling van Mols wordt overgenomen door de decanen en de universiteitsraad betekent dat een forse aanscherping van het taalbeleid aan de UM. Tot op heden wordt van buitenlandse stafleden noch van studenten verlangd dat ze Nederlands leren als ze alleen in Engelstalige programma’s opereren. Maar Mols, en daarmee het college van bestuur, vindt nu dat het belangrijk is “om te integreren in een Nederlandse universiteit en de Nederlandse samenleving”, zo zei hij tijdens de bespreking van een nota van het Talencentrum over de talenkennis aan de UM.

Wat betreft het niveau van het Engels van de docenten – iets waarover ook in deze commissievergadering klachten van studentenzijde klonken – zei Mols dat hier de ingangseisen eveneens strenger moeten worden. In een nieuwe nota wordt dat opgenomen, beloofde hij.

Dat ook buitenlandse studenten geacht worden Nederlands te leren betekent een ommezwaai in het denken van de rector. In december 2009 zei hij nog tegen de U-raad: “Is de Nederlandse taal belangrijk voor buitenlandse studenten? Ik vind niet dat het een voorwaarde voor integratie is.” Vorige week daarentegen bepleitte de rector dat zelfs masterstudenten die hier slechts voor een jaar komen, Nederlands moeten leren: “Tegen hen die dat niet willen zeggen we: zoek maar een andere universiteit. We krijgen volgend jaar 16.000 studenten, we moeten scherper gaan selecteren.” 

Mols wilde niet op voorhand uitzonderingen maken maar duidelijk is dat het nieuwe regime niet geldt voor uitwisselingsstudenten en stafleden die enkele maanden in ons land verblijven.

In de U-raadscommissie klonk sympathie voor het nieuwe beleid door, maar kritiek was er ook. “Een getalenteerde buitenlandse promovendus die geen zin heeft om onze taal te leren, wat doe je daarmee”, vroeg U-raadsvoorzitter Herman Kingma. Student Tobias Bünder bepleitte Nederlandse cursussen binnen het curriculum, niet daarbuiten, terwijl Mols juist weer suggereerde dat de summer university daarvoor gebruikt kan worden.

 

 

 

 

Wammes Bos

Reprimande

“Staatssecretaris Zijlstra heeft ons laten weten dat hij het niet op prijs stelt als hij brieven van ons in het Engels krijgt”, zei rector Gerard Mols vorige week tijdens een debat over het UM-taalbeleid in een U-raadscommissie. Maar waarom stuurt een Nederlandse universiteit brieven naar een Nederlands ministerie in het Engels? “Waarom niet? Omdat we een internationale universiteit zijn natuurlijk”, zei Mols na afloop van de vergadering.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)