Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Geen korting bestuursmaanden!

Als het aan Maastricht University ligt zullen studentbestuurders vanaf komend jaar gekort worden in het aantal bestuursmaanden dat zij ter compensatie van hun werkzaamheden ontvangen. Deze maatregel zal niet alleen de fulltime bestuurder treffen, maar ook de parttimer. EEn slechte zaak, betoogt,Kevin Hol,voorzitter van de Maastrichtse Studenten Medezeggenschap Partij, DOPE.

Voor de fulltime bestuurder zal de compensatie teruggeschroefd worden van 12 naar 9 maanden. De parttimer kan nog slechts aanspraak maken op ten hoogste 6 maanden. In totaal kan een student vanaf volgend jaar nog maximaal 9 maanden ontvangen. Kortom, het werk wordt gewaardeerd, maar het liefst zo goedkoop mogelijk.

Vanwaar deze korting? Het antwoord: ook deze maatregel is een gevolg van de langstudeerdersboete. Bij haar invoering in april 2011 werd namelijk, geheel terecht, het amendement Rouvoet toegevoegd, welke instellingen verplicht om regels in te stellen voor de financiële ondersteuning van studenten die een langstudeerdersboete verschuldigd zijn als gevolg van ziekte, zwangerschap, een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis of bijzondere familieomstandigheden. De financiering van deze regeling dient afkomstig te zijn uit hetzelfde profileringfonds van waaruit studentbesturen gefinancierd worden, ergo er is minder geld over voor  de studentbesturen.

Nu zullen we allemaal onderstrepen dat het terecht is dat studenten die wegens bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen, ondersteund dienen te worden. Waar wij als DOPE wel een bezwaar tegen hebben, is dat deze financiële ondersteuning ten koste moet gaan van jullie, studenten die al onevenredig hard worden getroffen door de langstudeerdersboete.

Jullie als studentbestuurders vormen namelijk een groep die al een verhoogd risico heeft op studievertraging en dus de grootste kanshebbers zijn om uiteindelijk slachtoffer te worden van de langstudeerdersboete. Door de bestuursmaanden worden jullie nu nog in staat gesteld om deze rekening deels zelf te dragen. Tegelijkertijd vervullen jullie deze bestuursfuncties vaak in plaats van een betalende bijbaan. Wij als DOPE vinden het heel belangrijk dat studenten besluiten om naast hun studie actief te worden voor de universiteit en haar studenten. Te meer omdat het werk dat door studentenorganisaties wordt verricht ook noodzakelijk is voor een aantrekkelijk studeerklimaat. Wij willen ten koste van alles voorkomen dat studenten een keuze moeten maken tussen een bijbaan of een bestuursfunctie. Wij verdedigen het recht van iedere student, onafhankelijk van inkomen, om deze kans te kunnen benutten.

 Ik roep jullie daarom op om te laten horen aan het College van Bestuur waarom deze bestuursmaanden noodzakelijk zijn! Mail je onderbouwing naar dope@maastrichtuniversity.nl.

Wij waarderen jullie werk, nu Maastricht University nog!

 

 

 

Kevin Hol

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)