Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Maastrichtse rechtenopleidingen aan de maat

Een voldoende, dat is wat de Maastrichtse rechtenopleidingen kregen van de visitatiecommissie en nu ook van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie NVAO. Daarmee is de officiële goedkeuring tot 2018 binnen. Decaan Schneider is verbaasd: “De commissie was juist erg enthousiast tijdens haar bezoek.”

De Maastrichtse juristen doen het landelijk gezien niet slecht; veel andere universiteiten halen lagere scores. Zeker op thema’s als het aantal studenten per staflid en op de percentages studenten die de bachelor halen. Per docent zijn er bij de Universiteit van Amsterdam 59 studenten, in Maastricht zijn dat er 34. Op Tilburg na (een docent op 29) scoren de andere opleidingen ergens daartussen. Ook op het gebied van de bachelorrendementen, de studenten die de eindstreep halen, is de UM geen hemelbestormer maar doet ze het wel beter dan veel anderen. Niettemin lijken de oordelen van de visitatiecommissie over zowel de bachelors als de masters die aan de Bouillonstraat worden gegeven, aan de zuinige kant. Naast ‘onvoldoende’ zijn drie positieve scores te halen: voldoende, goed en excellent. ‘Goed’ krijgen de juristen bij hooguit een kwart van de criteria, bij de rest staat ‘voldoende’. Toch mogen we dat niet lezen als een cijfer zes, zegt de plaatsvervangend directeur van de Qanu, de instantie die de visitaties verzorgt, Sietze Looijenga: “De normen zijn die van de NVAO. Voldoende is de default, de standaardterm, dan is het zoals je mag verwachten in het wetenschappelijk onderwijs. Goed krijg je als het daar boven uitstijgt, excellent geldt voor best practices, dat wordt zeer zelden toegekend.”

Er is zo’n best practice bij de UM-juristen, maar dat geldt slechts een onderdeeltje: de “overlegstructuren” rond de bachelor Nederlands recht.  

‘Goed’ scoort de faculteit vooral op de materiële voorzieningen en op de manier waarop de programma’s worden geëvalueerd en waar nodig verbeterd, en op de afstemming van structuur en inhoud van de opleidingen. Verder beschikt de faculteit over “een enthousiaste en diverse staf met een internationale uitstraling”, docenten werken goed samen en hebben ook nog eens duidelijke banden met de beroepspraktijk doordat een aantal als rechter of advocaat werkt.

Maar er is ook kritiek. Vooral op de omvang van de onderwijsgroepen, waarvan de commissie zegt dat een maximum van 12 beter past bij het pgo dan 19. Het pgo “staat onder druk”, luidt de conclusie. Daarnaast ziet men liever echte docenten dan studenttutoren voor de groepen staan. En er zou een aparte studiebegeleiding voor buitenlandse studenten moeten komen omdat zij specifieke problemen kennen en de huidige studiebegeleiders al overbelast zijn.

Decaan prof. Hildegard Schneider: “Ik denk erover om zelf buitenlandse studenten meer begeleiding te geven, voor ik decaan was deed ik dat ook al. Als ik meer geld krijg is het sowieso een van de eerste punten op mijn lijstje. Maar dat gaat niet gebeuren, we hebben zelfs de onderwijslast voor de staf al moeten verhogen van 60 naar 70 procent en in de praktijk is het vaak al 80. Ik ben echt bang voor de gezondheid van de medewerkers.”

Schneider hoopt de rendementen (“als je de financiering erop baseert is het een pervers systeem”) te verhogen als straks in 2013 via een numerus fixus betere studenten geselecteerd kunnen worden. “Maar al met al doet de faculteit het goed, zeker in de internationale opleidingen. Bij internationale pleitwedstrijden horen we bij de besten van de wereld.”

 

 

Voor landelijk beeld, zie www.observantonline.nl

 

Wammes Bos

Landelijk nieuws over rechtenvisitatie

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)