Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Studenten U-raad: schort maatregel één jaar op

Minder bestuursmaanden voor actieve student

De financiële compensatie voor actieve studenten zal met ingang van september 2012 met 30 procent worden verminderd. De studentengeleding van de universiteitsraad vraagt het college van bestuur deze maatregel een jaar op te schorten.

Studenten die bestuurlijk actief zijn - lid van de universiteitsraad, faculteitsraad, bestuurslid van een studenten- of een studievereniging – en hierdoor studievertraging oplopen hebben recht op een compensatie van de universiteit: de zogenoemde bestuursmaanden. Het gaat om een financiële bijdrage (aan het einde van de studie) ter hoogte van het bedrag dat de betrokkene normaal zou ontvangen van de IB-DUO-groep. Het aantal maanden waar iemand recht op heeft hangt af van de functie.

De bestuursmaanden komen uit het profileringsfonds, maar door de invoering van de langstudeerdersregeling (hoger collegegeld voor langstudeerders) en het bijbehorende amendement Rouvoet (compensatie voor studenten die vanwege bijzondere omstandigheden vertraging oplopen) is er minder geld beschikbaar voor de bestuurlijk actieve student. Het college van bestuur heeft daarom in maart besloten het aantal bestuursmaanden vanaf komend academisch jaar terug te brengen van 1654 nu, naar 1158. Dertig procent en goed voor 75.000 euro. Het maximaal aantal per student is teruggebracht van 18 naar 12 maanden.

De studentengeleding van de U-raad pleit nu voor een overgangsperiode van een jaar zodat de organisaties die recht hebben op compensatie zich hierop kunnen voorbereiden. Niet in de laatste plaats, zo vertelt studentraadslid namens Dope, Jim de Vos, omdat studenten op dit moment al worden overspoeld door allerlei beperkende maatregelen vanuit de overheid.

Ook de nieuwe regel dat studenten maar maximaal 12 maanden compensatie kunnen krijgen, komt wat de studentengeledingbetreft te snel. Veel bestuursleden die komend jaar aantreden gingen uit van de oude situatie en dus volledige compensatie. De Vos: “Ik ben voorzitter van Tragos geweest en kreeg daarvoor 12 maanden. Nu zit ik twee jaar in de U-raad, waarvoor ik 4 maanden krijg. Ik had niet voor de U-raad kunnen kiezen in de nieuwe regeling.”

De voorzitter van het college van bestuur, Martin Paul, heeft beloofd zich over deze zaak te buigen. Hij was woensdag niet beschikbaar voor commentaar.

De faculteit rechten zou woensdagmiddag, na het ter perse gaan van Observant, zich al over deze kwestie buigen. De juristen hadden tot nu toe 106 bestuursmaanden te vergeven en moeten er 32 inleveren. Het faculteitsbestuur stelt voor om de bestuursmaanden voor studenten in faculteitsbestuur, -raad, onderwijscommissies en bibliotheekcommissie (in totaal 19) per ingang van september 2012 af te schaffen. Zij behouden hun onkostenvergoeding en vacatiegeld (€1.657,65 per jaar). De rest van de te korten maanden zal ten koste gaan van de studieverenigingen.

 

 

 

Riki Janssen

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)