Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Hoger risico op psychose na traumatische jeugdervaringen

Jim van Os: "Wat mij betreft is het nu einde discussie"

Wie op jonge leeftijd is verwaarloosd of seksueel misbruikt, loopt later een driemaal zo hoog risico op psychose als normaal. Dat blijkt uit een grootschalige studie door onderzoekers uit Maastricht, Liverpool, Manchester en Auckland (Nieuw-Zeeland). Die is onlangs gepubliceerd in Schizophrenia Bulletin.

Op basis van een meta-analyse, waarbij 41 studies uit de afgelopen dertig jaar tegen het licht zijn gehouden, ontdekten de onderzoekers een sterk verband tussen traumatische ervaringen in de jeugd en een verhoogd risico op psychoses (wanen, hallucinaties, etc.). Dat geldt in gelijke mate voor alle onderzochte trauma’s, voor seksueel misbruik, lichamelijk en psychische mishandeling, verwaarlozing en pesten (behalve voor het verlies van een ouder). De kans op een psychose neemt wellicht toe naarmate het kind jonger is of meermaals slachtoffer is geweest.

Voor Jim van Os, hoogleraar psychiatrie aan de UM, markeert deze studie het einde van een slepende discussie. “Nog steeds menen veel Noord-Amerikaanse maar ook Europese psychiaters en psychologen dat psychose louter en alleen het gevolg is van hersenafwijkingen. Want alles ligt genetisch vast, zoals ook Swaab redeneert. De implicatie van ‘wij zijn ons brein’ zou dan zijn: ‘de patiënt is zijn zieke brein’. En die stelling houdt dus geen steek. Omgevingsfactoren doen er wel degelijk toe, en daarmee ook het levensverhaal van de patiënt. Schizofrenie is tot op zekere hoogte een sociale aandoening.”

De auteurs benadrukken het belang van preventie en drukken clinici op het hart om routinematig te informeren naar trauma’s in de kindertijd van hun patiënten. Het onderzoek toont verder dat patiënten de ingrijpende gebeurtenissen eerder onderschatten dan overdrijven. Sommige schattingen uit de vakliteratuur stellen dat een derde van de bevolking als kind een traumatische ervaring heeft gehad.

 

Maurice Timmermans

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)