Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Wietpas: alweer een maatregel tegen buitenlanders”

“Wietpas: alweer een maatregel tegen buitenlanders”

Photographer:Fotograaf: Loraine Bodewes Fotografie

Invoering wietpas een feit

“Ik zou me nooit laten registreren als ‘lid’ van een coffeeshop. Ook mijn vrienden zullen het niet doen.” Een Duitse masterstudent die om begrijpelijke redenen anoniem wil blijven is niet blij met de invoering van de wietpas in Maastricht. “Maar ik ben een matige gebruiker en heb nog genoeg voorraad tot de zomer. Dan ben ik klaar met mijn studie en vertrek ik.”

De invoering van de wietpas uitsluitend voor ingezetenen in Nederland zal, zo denkt deze student, in zijn (buitenlandse) vriendenkring vooral tot gevolg hebben dat mensen zullen stoppen met blowen. Het illegaal op straat kopen tegen hogere prijzen en met minder kwaliteitsgarantie is weinig aantrekkelijk. Zich laten registreren is ondenkbaar, zo blijkt. “Ik zit in mijn vierde jaar, ben ingeschreven in Maastricht en heb dus het recht om me aan te melden bij een coffeeshop. Maar dat doe ik niet. Die lijst gaat naar de gemeente en aangezien in Nederland de neiging bestaat alle informatiebestanden aan elkaar te koppelen, is straks te achterhalen wie er cannabis gebruikt. Dat wil ik niet.”

Een andere categorie coffeeshopklanten is te vinden onder de buitenlandse uitwisselingstudenten die in het Guesthouse wonen. Voor hen is de wietpas sowieso buiten bereik omdat ze niet als inwoner staan ingeschreven. Dan rest alleen nog het illegale circuit plus het risico dat ze, bij drugsgebruik in het Guesthouse, er onmiddellijk uit worden gegooid.  

Beheerder Roel van der Nat van het Guesthouse: “Bij ons geldt zero tolerance. Wie gesnapt wordt bij drugsgebruik moet binnen 48 uur het gebouw verlaten. Aan waarschuwingen doen we niet.”

Oprukkende dealers voor de poort heeft Van der Nat nog niet gezien. “Ik lees dagelijks de bewakingsrapporten en tot nu toe zijn er geen meldingen.”

De wietpas en de controle daarop werden afgelopen dinsdag 1 mei met veel tamtam geïntroduceerd. Burgemeester Onno Hoes gaf, geflankeerd door kopstukken van politie en openbaar ministerie, een persconferentie in het stadhuis aan de Markt waarin hij een strenge handhaving aankondigde. Alleen mensen die in Nederland staan ingeschreven mogen voortaan lid worden van een coffeeshop; per shop zijn tweeduizend leden mogelijk, controle geschiedt door de gemeente. Dat betekent dat de Nederlander die in Lanaken woont naar zijn joint kan fluiten, terwijl een Duitser die in Maastricht is ingeschreven er wel terecht kan. Met dat alles verwacht de burgemeester de overlast van drugstoerisme en vooral ook drugsrunners die potentiële klanten naar illegale drugspanden leiden, in te perken. Het leidde tot sceptische vragen van de media (niet alleen Nederlandse maar ook Vlaamse en Duitse: “Wordt hiermee echt de criminaliteit bestreden?”) en tot herrie op straat. Al tijdens de eerste vragen van de verzamelde pers drong een snerpend gefluit vanaf de Markt tot in het gebouw; demonstranten die luidkeels hun ongenoegen uitten over de maatregel. Een bord met ‘dealer gezocht’, een groot spandoek met ‘Stop discrimination for Belgium’ en een slecht verstaanbare voorman die via een megafoon in het Engels aankondigde dat “we naar de rechter zullen gaan en dat we daar zullen winnen”.

Of die verwachting gerechtvaardigd is, valt te bezien. Een zaak die eerder door de Maastrichtse coffeeshopvoorman Marc Josemans werd aangespannen en die bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg belandde, werd in december 2010 door de coffeeshophouder verloren. Maar volgens Sjoerd Claessens, senior docent Europees recht, is daarmee nog niet alles gezegd: “Het Hof is toen niet inhoudelijk ingegaan op het non-discriminatiebeginsel dat in artikel 18 van het zogenoemde Werkingsverdrag is vervat. Dat beschermt alle EU-burgers tegen discriminatie op grond van nationaliteit, tenminste als de vermeende discriminatie binnen de toepassingssfeer van het verdrag valt. Misschien moet je er niet te veel van verwachten maar als nu in plaats van de coffeeshophouder de klanten zelf naar de rechter stappen, kan het zijn dat het Hof zich alsnog aan dat artikel moet wagen.”

Probleem is dat de toegang tot Luxemburg via de nationale rechter loopt en dat op dit moment de politie in Maastricht buitenlanders die aangifte van discriminatie komen doen, onverrichter zake wegstuurt. Claessens: “Dat doen ze op instructie van het OM. Ik vind dat erg ver gaan.”

Toch is daar een mouw aan te passen, zegt hoogleraar straf- en strafprocesrecht Taru Spronken: “Net als bij het Wildersproces, een artikel 12-procedure: je kunt je beklag doen bij het gerechtshof, in dit geval in Den Bosch, en dan kan de rechter het OM opdracht geven toch te vervolgen.”

Maar dan? Is er enige kans op succes? Spronken: “Ik heb me er niet in verdiept maar de kans is niet groot, denk ik. Artikel 90-quater van het wetboek van strafrecht gaat over discriminatie en onder meer het recht op toegang tot publieke plaatsen als hotels en restaurants, maar de vraag is of er sprake is van ‘onbillijke willekeur’ als iemand wordt geweigerd die niet zozeer toegang wil als wel gewoon wiet wil kopen.”

Intussen is de strenge opstelling van de Nederlandse overheid bepaald niet goed gevallen bij de buitenlandse studenten in Maastricht. Men ziet een patroon, zegt de eerdergenoemde (zie pagina 1) Duitse student: “Bij ons komt die wietpas over als een maatregel die tegen buitenlanders is gericht. Net als de eis dat buitenlandse studenten meer uren moeten werken om voor studiefinanciering in aanmerking te komen. Het klimaat jegens buitenlanders verhardt. We voelen ons steeds minder welkom in Nederland.”

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)