Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Onafhankelijke kwaliteitscontrole “onder druk”

Politici in Europa willen steeds meer te zeggen krijgen over het hoger onderwijs, constateert onderwijskeurmeester Karl Dittrich. Accreditatieorganisaties als de NVAO moeten op hun tellen passen.

De autonomie van universiteiten en hogescholen komt onder druk te staan, waarschuwde NVAO-voorzitter Dittrich zijn Europese collega’s vorige week, tijdens een congres in Parijs. Met name in Engeland, Zweden Hongarije en Nederland staat de taakverdeling tussen de regering en de onderwijsinstellingen ter discussie. De academische vrijheid dreigt volgens hem te worden beperkt door politici die de instellingen niet langer vertrouwen.  “Het is niet voor het eerst dat populistische denkbeelden over nutteloze kennis, waardeloze hoogleraren, arrogante bestuurders en luie studenten als rechtvaardiging dienen om onderwijsinstellingen een lesje te leren”, stelt Dittrich.

Tegen die achtergrond moeten ook de ‘NVAO’s’ van Europa ervoor waken dat ze hun primaire controlerende taak onafhankelijk kunnen blijven verrichten en dat ze zich niet voor andermans kar laten spannen. Heel belangrijk vindt Dittrich het dat een regering geen invloed heeft op accreditatieoordelen en dat dit niet ook indirect gebeurt, via bijvoorbeeld de benoeming van de bestuurders van de accreditatieclubs.

De grootst denkbare transparantie is het belangrijkste wapen van de Europese onderwijskeurmeesters, meent Dittrich. Want dan zal blijken hoe de kwaliteit beoordeeld wordt en wie daarop invloed uitoefenen.

 

HOP, Hein Cuppen

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)