Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Zorgen over vertraging MUMC

De faculteitsraad van de faculteit Health, Medicine and Life sciences maakt zich grote zorgen over de voortgang van het universitair medisch centrum ( MUMC+) nu de besprekingen over de gewenste bestuursstructuur nog steeds niet tot resultaat hebben geleid.

Dat het proces met veel geheimzinnigheid wordt omgeven wekt evenmin veel vertrouwen op de ‘werkvloer’, zegt de voorzitter van de F-raad, Pim Dassen. De (summiere) voorlichting aan de raad door de decaan geschiedt in het besloten deel van de raadsvergaderingen, zelfs een brief met vragen van de raad wordt als vertrouwelijk geclassificeerd. Dassen afgelopen dinsdag tegen decaan prof. Albert Scherpbier: “Op deze manier krijgen gewone medewerkers niets te horen. U wilt toch niet dat men alleen via de media wordt voorgelicht?”

Feit is dat de raden van toezicht van zowel universiteit als ziekenhuis een “uitgewerkt voorstel” voor een nieuwe bestuursstructuur rond eind maart op de mat hadden willen zien. Dat voorstel moet komen van de twee bestuursvoorzitters, Martin Paul van de UM en Guy Peeters van het AZM. Navraag bij collegevoorzitter Paul levert niet meer op dan de aankondiging dat er waarschijnlijk eind mei uitsluitsel zal zijn. De voorzitter van de UM-raad van toezicht Ad Veenhof is niet voor commentaar bereikbaar.

Dassen: “Ik krijg berichten dat het muurvast zit en daar gaat een verlammende werking van uit op de mensen in het ziekenhuis en de faculteit. Onze decaan zegt dat we voorlopig maar gewoon door moeten gaan met alles wat wèl haalbaar is, maar mensen hebben geen zin om fusietje te spelen als men het bestuurlijk niet eens kan worden.”

Dat de besprekingen zo lang duren kan overigens bijna niet anders verklaard worden dan uit onenigheid over de opdracht van de twee raden van toezicht. Die schreven op 8 december 2011 aan Paul en Peeters een brief met daarin de ruwe contouren van de nieuwe structuur. De bestuurscolleges van de twee rechtspersonen UM en AZM dienen in elkaar te worden geschoven, heette het; daaronder zou dan het UMC ressorteren. Het is een constructie die rekening houdt met het belangrijkste bezwaar dat altijd binnen de UM heeft geleefd en dat voor iemand als collegevoorzitter Karl Dittrich in de jaren negentig zelfs reden was om vooral niet naar UMC-vorming te streven: de angst dat de faculteit zou worden losgeweekt uit de universiteit. Het overblijvende deel zou immers maar een mager mini-universiteitje zijn.

Aan de andere kant spelen wellicht soortgelijke sentimenten bij het AZM: de angst dat men zeggenschap verliest aan de universiteit. Maar het akkoord van de twee respectieve raden van toezicht van december vorig jaar gold nu juist als een werkbaar compromis dat aan deze wederzijdse bezwaren tegemoet kwam.

Een laatste element dat de vertraging kan verklaren betreft Haagse ontwikkelingen. Het is niet ondenkbaar dat er flinke veranderingen op til zijn in de manier waarop de UMC’s worden gefinancierd en ‘aangestuurd’ en dat de partijen hier in Maastricht daarop willen wachten. Mei vorig jaar is een interdepartementale taakgroep aan de slag gegaan, op instigatie van het ministerie van Financiën dat ook toen al zocht naar bezuinigingsmogelijkheden. Centrale vraag in dit Interdepartementaal beleidsonderzoek ( IBO): “Is de huidige manier van financiering en aansturing van het academisch ziekenhuis nog doelmatig?” Die financiering loopt voor een deel via de universiteiten, die echter puur als doorgeefluik fungeren en over de besteding niets te zeggen hebben. Als dat zou veranderen – en zeker is dat (onder meer) het AZM daar niet blij mee zal zijn - komen de onderlinge machtsverhoudingen heel anders te liggen.  

Het IBO-rapport zou uiterlijk in februari klaar zijn maar is nog steeds niet publiek. “Het ligt er en het gaat waarschijnlijk eind mei als openbaar stuk naar de Tweede Kamer”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, “het is vertraagd door de val van het kabinet.”

 

 

  

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)