Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Buitenlandse studenten brengen geld in het laatje

Nederland verdient meer aan de buitenlandse studenten dan ze kosten. Dat is de uitkomst van een studie van het Centraal Planbureau, in opdracht van staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs. De analyse pakt gunstig uit voor de Universiteit Maastricht, die meer buitenlandse studenten herbergt dan andere universiteiten in ons land.

Het CPB is aan het werk gezet nadat vorig jaar zowel in de media als in de Tweede Kamer  verontruste geluiden klonken over Nederlands belastinggeld dat werd gespendeerd aan buitenlandse studenten zonder dat er enig voordeel voor ons land tegenover stond; daar moest maar eens een einde aan komen, bijvoorbeeld door de werving stil te leggen. Dat debat, door UM-collegevoorzitter Paul “een beetje populistisch en emotioneel” genoemd, zal nu vermoedelijk verstommen. De buitenlandse studenten kosten aanvankelijk meer, maar leveren op termijn geld op, meldt het CPB. Niet gedurende de studie maar daarna, als ze in Nederland blijven wonen en aan het werk gaan. Dan is het netto effect voor de overheidsfinanciën – bredere economische effecten waren niet te kwantificeren – bijna 740 miljoen per jaar. Aanname daarbij is wel dat buitenlanders inderdaad (enige tijd) in ons land willen blijven. Daar bestaan geen harde gegevens over. Het CPB baseert zich op studies die uitgaan van een gemiddelde ‘blijfkans’ van 19 procent. Van de Duitsers zou zelfs 24 procent blijven. Hoewel hier sprake is van schattingen worden deze cijfers “zeer waarschijnlijk” genoemd, eerder een ondergrens dan een maximum. Maar zelfs wanneer een lagere blijfkans in aanmerking wordt genomen, zijn de baten voor de Nederlandse staat nog aanzienlijk. Bovendien is in deze cijfers ook de uitstroom van Nederlandse studenten naar het buitenland als kostenpost verwerkt. Al met al concludeert het CPB dat ‘de economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs’ (tevens de titel van het rapport) gunstig zijn.

Het rapport relativeert in een moeite door nog wat andere verkeerde beelden op dit terrein.

Uit internationaal vergelijkende cijfers blijkt dat Nederland in Europa verre van koploper is wat betreft aantallen buitenlandse studenten. Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk voeren de lijst aan, Nederland komt pas op de elfde plaats. Wel is het zo dat Nederland meer studenten ontvangt dan zelf naar het buitenland stuurt, maar, zegt het CPB, die buitenlanders zijn veelal betere studenten en in die zin profiteert het onderwijs daar weer van. Vooral Duitsers springen er uit. Nederlandse studenten scoren qua examencijfers zelfs lager dan het Europese gemiddelde.

 

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)