Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Mols: Nederlands leren misschien selectiecriterium

“Buitenlandse studenten zijn niet verplicht Nederlands te leren.” Dat zei rector Gerard Mols vorige week tegen een commissie van de universiteitsraad, na berichten (zie Observant 26) dat hij kennis van de Nederlandse taal als selectiecriterium wilde hanteren.

Mols had dat laatste ingebracht tijdens een eerdere vergadering van die commissie, eind maart, over een discussienota van het Talencentrum. In die nota wordt meertaligheid van studenten ( en staf) bepleit, voor studenten zelfs drietaligheid: in principe Engels, Nederlands en een derde taal.

De rector benadrukte toen het belang van kennis van het Nederlands voor de integratie in de samenleving en ook voor de mogelijkheid om hier later op de arbeidsmarkt terecht te kunnen. Aankomende studenten die de taal niet wilden leren moesten maar “een andere universiteit zoeken”. De UM moet sowieso “scherper gaan selecteren”, voegde hij toe.

Bij navraag per e-mail nuanceert Mols deze uitspraken. Hij benadrukt dat de besproken nota een discussienota is en dat het debat erover “opiniërend” van karakter was. Wat daar gezegd is, moet in het kader van “gedachtevorming” worden gezien. Vaste uitgangspunten zijn er nog niet, behalve dat de UM bij de selectie “inderdaad [gaat] kijken of de student past binnen het profiel van de internationale universiteit.” In dat licht, schrijft hij, zou het “zo maar kunnen (…) dat de vraag of de student meertalig wil worden gevormd, inclusief Nederlands, bij de selectie een rol gaat spelen. (…) Mogelijkerwijs [hebben] zij die gebruik maken van onze faciliteiten om Nederlands te leren een streepje voor.”

Het debat daarover is nog niet beëindigd, laat Mols weten.

 

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)