Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Adviseur DUO verdient te veel

 

De voormalige hoofddirecteur van de Dienst Uitvoering Onderwijs, Chris Spanjaard, stond vorig jaar voor 226 duizend euro op de loonlijst als adviseur. Niets aan te doen, zegt het ministerie.

 

Het salaris komt neer op 847 maanden basisbeurs voor uitwonenden of 75 langstudeerboetes. In 2010 verdiende deze adviseur nagenoeg hetzelfde bedrag, blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs.

Spanjaard maakte in 2008 afspraken met de raad van toezicht en de secretaris-generaal van het ministerie. Het contract loopt tot eind volgend jaar door. Dat het salaris nog steeds licht stijgt, hoort er ook bij.

“Het is juridisch niet mogelijk deze oude afspraken open te breken”, laat een woordvoerder van het ministerie weten. “Het beleid rondom topinkomens is de afgelopen jaren fors gewijzigd. Het spreekt voor zich dat we dit soort afspraken nu niet meer zouden maken.”

Bij verschillende onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs heeft het ministerie van OCW geld teruggevorderd, omdat nieuwe of herbenoemde bestuurders te veel verdienden. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Hogeschool Inholland en de TU Delft. Het geld zou niet doelmatig besteed zijn.

De vorige minister van Onderwijs, PvdA’er Ronald Plasterk, hamerde direct na zijn aantreden in 2007 op een salarisplafond in de publieke sector. Ondanks die politieke lijn zijn de afspraken met Spanjaard gemaakt.

Volgens de ‘wet normering bezoldiging topfunctionarissen’ mogen topbestuurders van publieke en semipublieke instellingen hoogstens 223.666 euro verdienen. Voor hogeschoolbestuurders is het maximum ruim 195 duizend euro.

 

HOP

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)