Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Akkoord over MUMC

Gesteggel rond bevoegdheden duurt voort

“Ik denk dat het point of no return is bereikt”, zegt de voorzitter van het UM-college van bestuur, Martin Paul, over het bereikte akkoord van UM en het academisch ziekenhuis over de UMC-vorming. Vorige week maakte de UM de uitkomst wereldkundig. Bij het AZM werd er geen ruchtbaarheid aan gegeven.

De hoofdlijnen van het akkoord vormen geen verrassing omdat ze ook al in de opdrachtbrief van de twee raden van toezicht aan de voorzitters van UM en AZM, Martin Paul en Guy Peeters, waren vervat. Die brief dateert van begin december. Er komt een “volledige operationele integratie” binnen het MUMC van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Hoe, dat moet nog worden uitgewerkt. Juridisch blijven er twee rechtspersonen bestaan, UM en AZM, maar alle centrale bestuurlijke en toezichthoudende functies worden zo bemenst dat er de facto één raad van toezicht en één bestuurscollege voor universiteit en AZM/UMC ontstaat. Afgesproken is nu dat de voorzitter van het UMC-bestuur, op dit moment Guy Peeters, deel zal uitmaken van dit college. Dat draagt vervolgens weer bevoegdheden over aan het UMC-bestuur. Volgens Martin Paul is dat model op zichzelf niet ongebruikelijk: “Bij Philips zitten de voorzitters van de grootste divisies ook in het topbestuur.”

Onder het centrale bestuurscollege vallen als vanouds de faculteiten en straks dus ook het UMC als geheel, waarin de Faculty of Health, Medicine and Life sciences is opgenomen. Behoudt de FHML haar gewone status als faculteit temidden van de andere faculteiten? Met de eigen wettelijke maar ook de door het college van bestuur aan haar gemandateerde bevoegdheden? Mandateren is iets principieel anders dan delegeren: bij het laatste hoort het overdragen van de verantwoordelijkheid, bij het eerste niet. En precies dat staat in dit akkoord: het centrale bestuur delegeert straks bevoegdheden aan het UMC-bestuur. Wèlke bevoegdheden het college straks uit handen geeft, daar zijn de twee partijen het nog niet over eens. Paul en Peeters moeten dat “verder uitwerken”. Verwonderlijk is het gebrek aan overeenstemming op dit cruciale punt niet; het AZM is er tot nu toe veel aan gelegen geweest om maximale zeggenschap te behouden, melden ingewijden.

Dat de onderhandelingen tot nu toe stroef verliepen, is inmiddels een publiek geheim. Mede om die reden is het beproefde koppel André Knottnerus (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en Niek Urbanus (voormalig AMC-voorzitter), dat al eens eerder is ingehuurd om de stagnerende Maastrichtse UMC-vorming los te trekken, opnieuw bereid gevonden het proces te begeleiden.

Opmerkelijk tenslotte is de publiciteit rond het akkoord. Die is tamelijk zuinig. De UM heeft geen persbericht verstuurd maar een ‘communicatiedocument’ op haar site geplaatst. Bij het AZM, zegt een woordvoerder, vindt men zelfs dat niet nodig: “Het is een stap in het proces, en niet iets wat je wereldkundig maakt. Guy Peeters meldt het persoonlijk aan de betrokken organen zoals de ondernemingsraad en het stafconvent.”

 

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)