Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Effectieve behandeling voor psychopaten

TBS-patiënten met persoonlijkheidsstoornissen zijn gebaat bij schematherapie. Deze intensieve vorm van psychotherapie lijkt zelfs te werken bij psychopaten, al raken ze hun stoornis nooit helemaal kwijt. Dit zijn de voorlopige resultaten van Maastrichts onderzoek in acht TBS-klinieken.

Aanleiding voor de studie was een parlementair onderzoek in 2005 na ernstige incidenten met TBS’ers op proefverlof. Aanbevelingen van de commissie hebben geleid tot de leerstoel van UM-hoogleraar David Bernstein, ingesteld door de Universiteit Maastricht en TBS-kliniek De Rooyse Wissel. 

Bernstein, zelf ook psychotherapeut, volgt in totaal 103 mannelijke TBS’ers met antisociale, borderline, narcistische en paranoïde persoonlijkheidsstoornissen. De eerste dertig patiënten hebben de behandeling onlangs afgerond.  De ene helft kreeg schematherapie, waarbij in nauw contact met de therapeut zowel de dagelijkse leefsituatie als traumatische gebeurtenissen uit het verleden aan bod komen. De andere helft ontving de gangbare behandeling, meestal een combinatie van groepstherapie en individuele sessies, inclusief medicatie, trainingen en opleidingen.

De TBS’ers met schematherapie toonden een beduidend lager ‘recidiverisico’ dan de andere groep. Zij mochten dan ook 180 dagen eerder op proefverlof onder toezicht, en 130 dagen eerder op verlof zonder toezicht. Opvallend is dat het risico het snelst afnam bij de psychopaten. Ook hebben de onderzoekers de kosteneffectiviteit berekend. Ervan uitgaande dat een TBS-behandeling met schematherapie vier tot zes maanden korter duurt, levert dat een besparing op van een kleine  80 duizend euro per patiënt.

In Maastricht is schematherapie al in 2006 toegepast bij patiënten met een borderline stoornis. Toen bleek dat de helft van de patiënten na jarenlange gesprekken volledig herstelden, al zouden ze bij tegenslagen iets kwetsbaarder blijven dan gezonde mensen. Via schematherapie krijgen patiënten inzicht in de patronen die aan hun problematiek ten grondslag liggen.

Bernstein benadrukt dat de bevindingen niet statistisch significant zijn vanwege het geringe aantal proefpersonen. Vrijdag 15 juni licht de Amerikaan het onderzoek toe in zijn oratie Big boys don’t cry – or do they?.

 

 

Maurice Timmermans

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)