Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Eén MUMC-cao gunstig voor FHML-personeel”

Als straks de organisatie en de bestuursstructuur van het universitair medisch centrum (MUMC) op de rails staan komt er een nieuwe gezamenlijke cao voor de faculteit HML en het academisch ziekenhuis. Dat verklaarde de voorzitter van het AZM/MUMC, Guy Peeters, onlangs tegenover de ondernemingsraad van het ziekenhuis.

Peeters zelf wil zijn statement niet herhalen (volgens zijn woordvoerder wil hij “een broedende kip niet storen”) maar de voorzitter van de OR, Pie Esten bevestigt dat Peeters de opmerking over een gezamenlijke MUMC-cao inderdaad heeft gemaakt. Hoe die cao eruit zal zien weet Esten niet “maar wij zullen in geen geval een verslechtering accepteren”, zegt hij.

Aan de zijde van de UM is de Abvakabo-vertegenwoordiger in het Lokaal Overleg (van vakbonden met het college van bestuur) Wilma Klinkhamer, positief gestemd: “Als door zou gaan wat Peeters zegt is dat gunstig voor de FHML-medewerkers. De landelijke UMC-cao die ook bij het AZM geldt is veel beter dan de universitaire. Wij werken 38 uur, zij 36, en de salarissen zijn sowieso hoger. In schaal elf scheelt dat al een paar honderd euro.”

De kwestie van een gezamenlijke cao is al eerder aangeroerd in het rapport van de twee MUMC-bemiddelaars Knottnerus en Urbanus, die in hun Eindevaluatie UMC-vorming 2008-2011 letterlijk schrijven: “Aangezien verschillen in cao en eerstdaags in pensioenstelsel veel kopzorgen en extra werk geven, is het zaak dat de totstandkoming van één cao voor alle Maastricht UMC’ers ter hand wordt genomen.” Dat was in april 2011.

Bij de Universiteit Maastricht wordt vooralsnog terughoudend gereageerd op de uitlating van Peeters. HRM-directeur Martin Lammers zegt nog van niets te weten. “Daar is helemaal nog niet over nagedacht, we moeten eerst kijken en vergelijken.”

Op de vraag of er nog geen uitgangspunten zijn geformuleerd, bijvoorbeeld dat er geen onderscheid mag komen tussen FHML’ers en andere universitaire medewerkers, antwoordt Lammers: “Er is nog geen enkel uitgangspunt vastgesteld.”

Ook André Postema van het college van bestuur zegt dat er in het college “nog niet over is gesproken. Maar het gaat erom of er facultair personeel wordt overgeheveld naar de landelijke UMC-cao, of niet. Het moet verdedigbaar zijn, je moet kijken wat het ons kost en wat het oplevert.”

 

 

 

 

 

 

 

Wammes Bos

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)