Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Hoe realistisch zijn de ambities van de UM?

UM bereidt zich voor op instellingsaccreditatie

Hoge werkdruk onder het personeel, een overvloed aan masters, de rol van de examencommissies, en wel erg hoge ambities. Deze kwetsbare plekken kwamen donderdag (21 juni) aan het licht tijdens een seminar dat vooruitliep op de eerste UM-instellingsaccreditatie in januari 2013. Dan wordt de kwaliteit van het Maastrichtse onderwijs volledig doorgelicht.

De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) zal in de toekomst hele instellingen accrediteren en daarom zal de procedure voor universitaire opleidingen eenvoudiger verlopen. De UM krijgt in januari en februari 2013 voor het eerst een commissie op bezoek; eind dit jaar dient men een zelfstudie voor te leggen.

Afgelopen april heeft de UM een test-audit op touw gezet, uitgevoerd door een extern panel. Een van de leden, prof. Rietje van Dam, de vice-rector van de Universiteit Leiden, presenteert tijdens het seminar de resultaten. Het panel is – op grond van interviews en documenten - positief over de kwaliteitscontrole binnen het Maastrichtse onderwijs. “We waren vooral blij verrast over de corporate spirit. De medewerkers staan voor wat ze doen. Ze kennen het unieke karakter van de UM maar niet de officiële UM-onderwijsvisie. Ook lijken ze vanwege de informele gang van zaken niet altijd op de hoogte van formele afspraken. ”

Verder moet de universiteit de balans tussen onderwijs en onderzoek kritisch onder de loep leggen. Veel medewerkers hebben moeite met de hoge werkdruk, zegt Van Dam. “Het onderwijs leidt meer dan eens tot overwerk. De inzet van studenttutoren is wat ons betreft geen oplossing voor de werkdruk. Het kan de kwaliteit van het onderwijs aantasten.” Al blijkt uit studentevaluaties van de School of Business and Economics, zegt de latere spreker en SBE-bestuurslid Harold Hassink, dat studenten en docenten als tutor gelijkelijk worden gewaardeerd.

Tot slot moet de instelling zich afvragen of de torenhoge ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek, internationalisering wel zo realistisch zijn. Het aantal masterprogramma’s mag wel wat minder. 

 

Maurice Timmermans

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Name (required)

Email (required)