How to abolish a numerus fixus

How to abolish a numerus fixus

MAASTRICHT. The numerus fixus for the study programme of Economics and Business Economics has never been reached. So, let’s get rid of it, says the SBE Faculty Board. The students think this a bad idea. The restriction works as a mark of quality and that scares off unmotivated students. In the Faculty Council meeting, the students unanimously voted the proposal down. In the meantime, it has become clear that the Faculty Council has no say in the matter, and maybe the University Council doesn't either.

Geen stagevergoeding, maar dat hoor je later pas

NEDERLAND. Krijg je geen stagevergoeding? Grote kans dat je dat pas tijdens het sollicitatiegesprek te horen krijgt. Bedrijven zetten het vaak niet in hun advertentie, blijkt uit onderzoek.

Leidse jurist is Wetenschapstalent 2017

Leidse jurist is Wetenschapstalent 2017

MAASTRICHT. UM-neurowetenschapper Michelle Moerel, onderzoeker bij het instituut voor systeembiologie Macsbio, is niet het Wetenschapstalent van het jaar geworden. Die eer ging naar de Leidse jurist en rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema. De p...

Dunne boeken voor een mooie zomer

Dunne boeken voor een mooie zomer

Nantes, 1 augustus 1914. “Omdat het weer er zich prima voor leende, en het zaterdag was, een dag die hij uit hoofde van zijn functie vrij mocht nemen, ging Anthime na de lunch een stukje fietsen.” Zo luidt de eerste zin van het maar 121 b...

Speaking Dutch

Speaking Dutch

Me: Hi, my name is Saeed Banaama. I am a medical intern at the emergency department. Do you mind if I take your history? Patient: Yes, sure. No problem. You have to learn it too. Me, with a polite smile, in an apologetic tone: Before we start I...

Engels op de soos? Geen sprake van

NEDERLAND/MAASTRICHT. Studentenverenigingen kunnen best wat toegankelijker worden voor de vele buitenlandse studenten in Nederland, meent de Landelijke Kamer van Verenigingen. Maar niet door met zijn allen Engels te gaan spreken.

Minister eist rampenplan voor campus in buitenland

NEDERLAND. Als Nederlandse universiteiten en hogescholen een filiaal in het buitenland willen openen, moeten ze een exit-strategie hebben voor als het misloopt. Anders gaat het ministerie niet akkoord.

“Ik werk al 27 jaar voor de Inkom, het is mijn kindje geworden”

“Ik werk al 27 jaar voor de Inkom, het is mijn kindje geworden”

Ton Derks (Heerlen, 1961)/ veiligheidsmanager Inkom (extern ingehuurd), eigenaar technical & production Advancing voor theater, shows, concerten en evenementen/ getrouwd met Katarzyna, dochter (14)/ woont in Maastricht

Hoe schaf je een numerus fixus af

Hoe schaf je een numerus fixus af

MAASTRICHT. De numerus fixus van de opleiding Economics and Business Economics is nooit gehaald. Weg ermee dus, zegt het faculteitsbestuur van SBE. Slecht idee, vinden de studenten. De fixus werkt als een kwaliteitszegel en dat schrikt ongemotiveerde studenten af. In de faculteitsraadsvergadering stemden de studenten het voorstel unaniem weg. Inmiddels blijkt dat de F-raad er niets over te zeggen heeft, de U-raad misschien ook niet.

Garbage patch in the lab

Garbage patch in the lab

Since customers in the Netherlands have to pay for them, plastic bag usage has dropped by 71 per cent. It is step in the direction of the ideal situation in the eyes of the founders of International Plastic Bag Free Day, on 3 July. How much plastic i...

De plastic soep van het lab

De plastic soep van het lab

Sinds klanten er in Nederland voor moeten betalen gaan er 71 procent minder plastic tasjes over de toonbank. Een stap in de richting van het ideaal van de bedenkers van International Plastic Bag Free Day op 3 juli. Hoe veel plastic is er eigenlijk aa...