Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Misschien einde aan dubbelrol personeelsconsulent

MAASTRICHT. Binnen de afdeling HRM (personeelszaken) wordt erover nagedacht om de functie van personeelsconsulent op te splitsen. Dat zegt HRM-directeur André Koehorst in een interview met Observant.

Het voornemen is opvallend. Dat de personeelsadviseurs zowel het management als de medewerkers dienen is een bekend verschijnsel in de HRM-wereld. Die opzet wringt echter zodra er sprake is van conflicten en dus van conflicterende belangen. Veel medewerkers in een dergelijke situatie hebben weinig tot geen vertrouwen in de personeelsconsulenten, meldt oud-vakbondsfunctionaris aan de UM, Annemie Capellen: “Van medewerkers hoor ik dat ze het gevoel hebben dat de consulent aan de kant van de leiding staat, aan werkgeverskant. Ze voelen zich als werknemer niet gesteund.”

Datzelfde geldt soms voor het management: ook dat voelt zich soms in de kou staan. Een einde aan de “spagaat” (Koehorst) van de consulenten kan dan soelaas bieden. Koehorst: “We gaan in ieder geval die richting, van gescheiden functies, verkennen.”

Verder is er sprake van een eventuele herintroductie van de functie van ‘personeelszorg’, een eenheid die in 2011 om bezuinigingsredenen is opgeheven. Het betrof een tweekoppige enclave (Huub Ruyters en Dick Spaans) binnen de HRM-afdeling die voor velen die met hun baas (en soms ook met hun personeelsconsulent) in de clinch lagen, de laatste strohalm betekende. Koehorst: “Een dergelijk aanspreekpunt voor medewerkers komt misschien weer terug.”

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)