Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Werken bij de UM is prettig, maar pas op voor overbelasting”

MAASTRICHT. “De universiteit is een plezierige plaats om te werken. Medewerkers voelen zich over het algemeen goed, ze hebben meestal interessant en zelfstandig werk en een eigen inbreng; daarom vinden ze hun werk leuk.” De tekst is te vinden in de slotparagraaf van het jongste werkbelevingsonderzoek van eind 2015, net als in 2013 gehouden door bureau Monstarecon.

De uitkomsten zijn in deze twee jaar niet veel veranderd: het algemene beeld blijft positief (90 procent vindt het werk prettig) maar het bureau ziet toch aanleiding om wat waarschuwende woorden te spreken. Want niet overal is het koek en ei. Fasos springt er in negatieve zin uit: de werkdruk is groter geworden, het aantal mensen dat vindt dat ze voldoende greep op het eigen werk hebben is afgenomen. In de vergelijking van deze faculteit met het geheel van alle faculteiten scoort Fasos 50 procent minder op werkplezier en 30 procent minder op betrokkenheid bij het werk. De emotionele stress is zelfs 60 procent hoger dan het algemene patroon. Het rapport gaat niet in op de concrete situatie bij Fasos, maar de stress die is ontstaan na de ‘gele kaarten’ van de NVAO zal aan deze uitkomst niet vreemd zijn. Een meestal veel rustiger faculteit als de SBE toont omgekeerd dan ook een veel tevredener beeld. Opvallend is eveneens de respons op de enquête: bij Fasos ligt die op 63 procent, het hoogste van alle faculteiten, bij de SBE op 36. Voor de goede orde: Fasos voldoet inmiddels weer aan de eisen. In januari is tevens een nieuwe decaan aangetreden.

Ook bij de servicecentra zijn het de diensten waar onrust heerst, bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie, die lager scoren dan de andere. De facilitaire dienst springt eruit, de situatie is er sinds 2013 slechter geworden. Het gevoel van autonomie en eigen inbreng in het werk is minder, en men ervaart minder steun van leidinggevenden. Intussen is daar de directeur vertrokken en werkt een interim-directeur aan betere verhoudingen binnen de dienst.

Het bureau doet tot slot aanbevelingen aan de UM-leiding om de toestand te verbeteren. Meer aandacht voor ‘herstel’ na het werk, zeker bij Fasos, facilitaire dienst en ICTS, is nodig om “uitputting te voorkomen en werkplezier te behouden”. De recente oproep van het college van bestuur aan medewerkers om hun verlofdagen daadwerkelijk te gebruiken en niet op te sparen lijkt daarmee in overeenstemming.

Opmerkelijk is dan nog de vaststelling dat de academische staf nog steeds een hoge werkdruk ervaart, hier en daar zelfs hoger dan in 2013. Wat precies het effect van het extra geld is geweest dat in de afgelopen jaren is ingezet om de onderwijslast te verminderen, is nog niet duidelijk. Ook in de universiteitsraad zijn daar recent weer vragen over gesteld.

 

 

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)