Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

UPDATE: ‘Antizionistisch evenement’ in UM-gebouw afgelast

UPDATE: ‘Antizionistisch evenement’ in UM-gebouw afgelast

Photographer:Fotograaf: Flickr Gwendolen

Decaan Schneider: "Geen politieke bijeenkomsten op 4 mei in onze gebouwen"

MAASTRICHT. Een geplande bijeenkomst van de Students for Justice in Palestine op 4 mei in het gebouw van de rechtenfaculteit gaat niet door. Dinsdag is die door de decaan van de faculteit, prof. Hildegard Schneider, afgeblazen. “Op 4 mei moet je geen politieke bijeenkomsten organiseren in onze gebouwen.” Rector Rianne Letschert laat weten het besluit van de decaan te steunen.

De kwestie werd actueel door een protestbrief van de Jonge Democraten Limburg aan het college van bestuur. In die open brief, die dinsdag tegelijkertijd aan allerlei nieuwsorganisaties werd verzonden, laakt de Limburgse tak van de D66-jongeren het plan van de SJP om voorafgaand aan de nationale dodenherdenking een bijeenkomst te organiseren waar een joodse Israëlische dissident “die zich verzet tegen het zionisme” het woord voert. De brief roept niet expliciet op tot een verbod van de bijeenkomst, “maar”, zegt de voorzitter van de Jonge Democraten Limburg, Dennis van Driel - tevens masterstudent European Studies -, “het zou wel de meest redelijke oplossing zijn”.

In de begeleidende mail zegt Van Driel de bijeenkomst “smakeloos” te vinden, juist omdat op 4 mei de jodenvervolging wordt herdacht. Tegelijkertijd hanteren de Jonge Democraten een ander argument: zelf is hun altijd toestemming geweigerd om bijeenkomsten in universitaire panden te houden “omdat wij een politieke organisatie zijn”. Maar als de UM geen politieke bijeenkomsten in haar gebouwen wil hebben, moet ze ook geen “platform bieden voor een antizionistisch evenement”.

Bij de SJP is met enige ontzetting gereageerd op de afgelasting van de bijeenkomst. “Ongehoord”, zegt oprichtster Asiya Ahmed, “er komt een joodse Israëli, Ronnie Barkan, die  een lezing houdt over de bezetting en verschillende issues rond internationaal recht. Dat was ook de tekst waarmee we een ruimte hebben aangevraagd, en gekregen. Dat is geen politieke bijeenkomst, of je kunt alles wel politiek noemen. Wij als SJP concentreren ons op mensenrechten en internationaal recht.”

Maar decaan Hildegard Schneider vindt het “een beetje misleidend” dat in de aanvraag voor een onderwijsruimte de SJP als organiserende partij ongenoemd blijft. “Als zo’n organisatie iets wil, of als het om politiek getinte bijeenkomsten gaat, komt het altijd bij de decaan op het bureau. Nu dachten de mensen die over de ruimtereservering gaan, dat het een gewone onderwijsactiviteit was.”

Als de aanvraag inderdaad bij Schneider was beland had ze die meteen afgewezen, zegt ze; de oproep van de Jonge Democraten was daar niet voor nodig: “Ik vind dat je op 4 mei überhaupt geen politieke debatten moet organiseren. Op andere momenten kan dat wel. En dan nog zou ik als academische instelling altijd de andere kant erbij willen hebben.”

Dat de lezing van de Israëlische activist Barkan op 4 mei zou plaatsvinden was toeval, zegt Asiya Ahmed: “Barkan zou in Tilburg aan de universiteit spreken en wilde ook graag naar Maastricht komen. Dat was allemaal last minute werk, het kon uiteindelijk alleen op de vierde mei. Daar waren wij ons goed van bewust, daarom hebben we in de bekendmaking op Facebook aangekondigd dat om acht uur twee minuten stilte in acht zouden worden genomen voor de slachtoffers van de Holocaust en andere conflicten.”

Jonge Democraten-voorman Dennis van Driel doet daar schamper over: “Wat moet ik me daarbij voorstellen, na anderhalf uur anti-Israëlpropaganda?”

Zijn partij echter is net als de SJP tegen de nederzettingenpolitiek van de Israëlische regering, en tegen schending van mensenrechten. Waarom zo fel tegen de SJP geageerd? Van Driel: “Inhoudelijk zijn we het over die punten eens, maar wij zijn minder radicaal.” In de open brief worden SJP-leden “zeer radicale standpunten” toegeschreven “voor wat betreft het forceren van een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict”. Van Driel baseert dat op een SJP-bijeenkomst waar een van zijn medebestuursleden met bezoekers heeft gepraat. Die zouden Palestijns gebruik van geweld niet afwijzen. Ahmed van de SJP: “Ik weet niet met wie er gesproken is maar het zijn open bijeenkomsten, niet iedereen daar vertegenwoordigt de mening van de SJP. Van Driel kan beter een keer rechtstreeks met ons komen praten.”

Ook Ronnie Barkan heeft intussen gereageerd op de ban die hem nu op 4 mei treft: “What's more appropriate for May 4th than commemorating the struggle against supremacy and ultra-nationalism with supporting the struggle against supremacy and ultra-nationalism?”

Hoe is het gegaan?

De Students for Justice in Palestine zijn zelf ook nog eens nagegaan hoe hun bijeenkomst binnen de rechtenfaculteit is aangemeld. Decaan Schneider verwijt hen misleiding omdat in de aanvraag de SJP niet is genoemd. Dat laatste klopt, maar kort na de aanmelding stuurde SJP-voorzitter en masterstudent internationaal recht Selma Rekik op 25 april een uitnodiging naar 17 docenten van wie ze belangstelling voor het onderwerp verwachtte. Daarin wordt de organiserende SJP expliciet vermeld, en wordt tevens meer over de inhoud van de bijeenkomst verteld. Ook decaan Hildegard Schneider stond op de lijst, maar daar maakte Rekik een vergissing: een andere Schneider kreeg vervolgens de voor de decaan bedoelde mail. De decaan hoorde daarna pas op 2 mei over het evenement, waarna het verbod volgde.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

2017-05-03: Jeff
Belachelijk dat dit mensenrechten-evenement geweerd wordt onder het mom van politiek. Het aankaarten van mensenrechten is ALTIJD politiek omdat men dan per definitie tegen de haren in strijkt van de bezettende partij. Het niet laten doorgaan van deze actie is bovendien ook politiek van aard, aangezien zo de belangen van Israël worden gesteund.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)