Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Driemaal 'zeer goed' voor juridisch onderzoek

MAASTRICHT. Het unieke profiel waarmee de Maastrichtse rechtenfaculteit zich wil onderscheiden van de rest van Nederland – internationaal, multi- en interdisciplinair – is niet meer zo uniek. Want inmiddels hebben alle rechtenfaculteiten in Nederland diezelfde ambitie, benadrukt een externe commissie die het juridisch onderzoek heeft doorgelicht. Waar ze in Maastricht wel in uitblinken: het grote aantal en de diverse buitenlandse studenten en stafleden.

“We liepen altijd voorop met ons Europees en rechtsvergelijkend onderzoek, maar het is onvermijdelijk dat we niet meer de enige zijn”, reageert Hans Nelen, portefeuillehouder onderzoek van de Maastrichtse rechtenfaculteit. “Maar vanwege het feit dat we hier al sinds jaar en dag op inzetten en vanwege de internationale samenstelling van de staf hebben we nog steeds een voorsprong op de rest.”
Het eindrapport van een externe commissie – die was in november op bezoek en interviewde verschillende onderzoekers – viel enkele weken geleden op de mat. Er zijn lovende woorden over de kwaliteit van het onderzoek, de sociale relevantie en de toekomstbestendigheid. Deze drie belangrijkste criteria zijn beoordeeld als ‘zeer goed’. Volgens de commissie schuilt de grootste kracht van de juristen in de manier waarop ze hun onderzoek inrichten: bottom-up, waarbij het bestuur vooral stimuleert en faciliteert.

Toch zijn er ook kritische noten. Want hoe prijzenswaardig de bottom-up cultuur ook is, hoe verenigt die zich met de invoering van een nieuw ‘top-down’ onderzoeksprogramma? De beoordelaars hopen dat dit facultaire programma, getiteld Integration of and Interaction between legal orders, “voedt en dirigeert in plaats van commandeert”, want het kan “innovatieve ideeën die misschien niet meteen passen (…) de kop indrukken”.
Nelen: “We willen onze bottom-up cultuur niet loslaten, laat de bloemen maar bloeien, maar wij denken dat het verstandig is om meer coherentie aan te brengen. We willen voorkomen dat onze onderzoekscentra als eilandjes gaan opereren. Bovendien hopen we zo succesvoller te zijn bij subsidieaanvragen.”

De publicatiecultuur – in welke tijdschriften, hoeveel en wat voor soort publicaties – is een gevoelig onderwerp. Hoewel de faculteit kwaliteit steeds belangrijker is gaan vinden dan kwantiteit (en formeel afscheid heeft genomen van het minimum van twee tot drie publicaties per jaar) blijkt de praktijk weerbarstiger. Afspraken over publicatiecriteria lijken te variëren van persoon tot persoon, concludeert de commissie. Vooral jonge onderzoekers vertellen dat zij wel nog steeds moeten voldoen aan een aantal artikelen of boekhoofdstukken per jaar. De commissie raadt aan criteria te ontwikkelen die zorgen voor minder willekeur.
Nelen: “Onze publicatiecultuur is er geen van H-indexen en impactfactoren. Natuurlijk kennen we allemaal wetenschappelijke tijdschriften die er toe doen, maar voor een criminoloog zijn dat andere titels dan voor een Europees privaatrechtelijke, belasting- of een strafjurist. We zitten in een overgangsfase. Tellen is niet meer heilig. De tijd van drie artikelen per jaar is voorbij, maar wat vinden we dan wel belangrijk? Wat willen we van onze onderzoekers? Daarover denken we na. Blijft natuurlijk wel dat we ons op wetenschappelijk gebied moeten doen gelden.”

Tot slot wordt er gewezen op het kwart vrouwelijke hoogleraren aan de Bouillonstraat, dat vindt de commissie te weinig. Maar kijkend naar de hele staf is de balans in orde: 53 procent is vrouw.
De nationale onderzoeksschool Ius Commune is niet meegenomen in deze evaluatie. Dat geldt ook voor de andere, the School of Human Rights. Deze stopt per 1 juli omdat de Universiteit Utrecht, penvoerder, de administratieve en financiële last te zwaar vindt. Ze zal verdergaan als een informeel netwerk.

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)