Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

AZM klaagt over “eenzijdige” berichtgeving

AZM klaagt over “eenzijdige” berichtgeving

Photographer:Fotograaf: archief AZM

MAASTRICHT. De raad van toezicht van het academisch ziekenhuis heeft vorige week, na de verschijning van Observant, gereageerd op het artikel over de mislukte bestuurlijke integratie van het AZM en de Universiteit Maastricht. Volgens de toezichthouders schetst het artikel een “eenzijdig beeld”.

De reactie is rondgestuurd in ziekenhuis en faculteit, via het elektronische huisorgaan Summum actueel. In het uitgebreide relaas – anders dan de summiere verklaringen die de raad van toezicht gaf in de aanloop naar het artikel – wordt gewag gemaakt van de inzet die het AZM steeds heeft getoond om een UMC te vormen. Bij voorkeur op de manier zoals dat ook elders was gebeurd: een samengaan van ziekenhuis en faculteit. In de praktijk zou dat echter betekenen dat “een groot deel van de universiteit naar dit UMC zou overgaan”, en dat het “in financiële termen vier keer zo groot zou worden als de universiteit”.

Omdat de UM dat niet wilde heeft het AZM “van harte meegewerkt aan een ‘Maastrichts’ model”, dat de UM grotere controle over het UMC zou bieden.

Een cruciaal element in het betoog van de raad van toezicht is de financiële verhouding tussen beide partners. In het nieuwe model immers, zo valt te lezen, beslaat het UMC als “bedrijfsonderdeel” 80 procent van de hele begroting van AZM en UM samen. Dat was voor het AZM reden om de financiële man/vrouw in het nieuwe gezamenlijke topbestuur (het college van bestuur) tevens verantwoordelijk te willen maken voor de portefeuille financiën in het MUMC-bestuur. Een dubbelfunctie dus, waarmee de “bestuurlijke efficiëntie” wordt bevorderd en die tevens de “benodigde ruimte geeft om (…) effectief te kunnen opereren” in het MUMC.

Het stuk vervolgt dan met: “Helaas heeft de raad van toezicht van de UM er de voorkeur aan gegeven te willen werken met twee financieel verantwoordelijke bestuurders, van wie één gaat over 80 procent van het budget en een andere over 100 procent. De raad van bestuur en de raad van toezicht van het AZM achten dit een te groot risico voor efficiënt bestuur (…). Om die reden is het ‘Maastrichtse’ UMC-model nu van de baan.”

Opmerkelijk in de verklaring is vooral ook wat er niet in staat. Zo gaat de AZM-raad van toezicht niet in op het verwijt van UM-toezichthouder Ad Veenhof dat men pas in een zeer laat stadium met de (voor de UM onaanvaardbare) eis van een tweede dubbelfunctie in het topbestuur is gekomen. Want ook de MUMC-voorzitter zou al twee petten krijgen. Verder wordt er niet gerept over het door Veenhof nog begin maart aangedragen compromis, dat op termijn ruimte liet voor de AZM-voorkeur: één financiële man of vrouw.

Alleropmerkelijkst echter is nog wel een onmiskenbaar foutieve voorstelling van zaken waar het gaat om het zogenoemde Hoefslagakkoord en de nasleep daarvan. In dat akkoord (mei 2012, niet 2011 zoals een keer abusievelijk in Observant 28 is vermeld) wordt de gewenste topstructuur beschreven, inclusief de dubbelfunctie, en alleen die, van de MUMC-voorzitter. Als vervolg daarop kregen de bestuurders van UM en AZM, Martin Paul en Guy Peeters, de opdracht om twee zaken nader uit te werken: de overdracht (delegatie) van bevoegdheden aan het MUMC, en de integratie van ziekenhuis en faculteit in operationele zin.

De AZM-toezichthouders omschrijven die tweede opdracht in hun schriftelijke reactie heel anders. Volgens hen zouden Paul en Peeters mede antwoord geven op de vraag “hoe vullen we het nieuwe topbestuur in”. Dat echter was juist al in het Hoefslagakkoord gedaan; bovendien zou het een merkwaardige procedure zijn om Paul en Peeters over hun eigen bestuurlijke rollen te laten delibereren, iets wat typisch een taak is van de raden van toezicht.

Waarom het AZM een andere versie van de feiten presenteert is niet duidelijk; de raad van toezicht wilde deze week geen antwoord geven op vragen daarover.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)