Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

SBE staakt automatische toegang hbo-studenten

MAASTRICHT. HBO-studenten blijken in de SBE-masteropleidingen beduidend slechter te presteren dan de eigen bachelors. Automatische toegang is voor hbo-studenten daarom vanaf 2014 van de baan.

In 2006 en 2007 heeft de School of Business and Economics afspraken gemaakt met de hogescholen Fontys en Zuyd, en later met de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (Breda), om de doorstroom van hbo-studenten naar de  universiteit te vergemakkelijken. Samen met de bewuste instellingen is een zogeheten academische minor (30 ects) op poten gezet die hbo-studenten in hun eigen curriculum moet voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs. Studenten met zo’n vakkenpakket op zak, kregen automatisch groen licht voor een masteropleiding aan de UM.

En dat is nu verleden tijd. Deze hbo’ers blijken onder de maat te presteren. Ter illustratie: van de hbo-studenten met een minor, haalt slechts 50 procent een 7,5 of hoger voor de scriptie; van de eigen bachelors is dat 69 procent; en van de overige studenten (enkele hbo’ers van andere instellingen en - buitenlandse - bachelors die elders een vooropleiding hebben gevolgd en via een GMAT-test binnenkwamen, scoort 67 procent minstens een 7,5. “De meesten halen weliswaar hun masterbul, maar ze doen er gemiddeld langer over dan de andere studenten”, zegt Harold Hassink, portefeuillehouder onderwijs. "Zij het dat een deel van hen de opleiding parttime volgt."

Misschien ligt het aan de minors, opperde onderwijskundige Simon Beausaert in de faculteitsraad afgelopen maandag. “Dat zou kunnen, hoewel wij de minors zelf hebben goedgekeurd”, reageerde Hassink. “Wat ook kan, is dat de slechte prestaties voortvloeien uit de manier waarop de extra vakken worden gedoceerd aan de instellingen. Daar gaan we naar kijken.”

De lagere cijfers gelden overigens niet voor Bredase instromers. Dat komt volgens Hassink doordat deze instelling een jaar (60 ects) uittrekt voor de voorbereiding. Bovendien laat ze niet elke student tot het minorprogramma toe maar maakt zelf een selectie. “Dat willen we ook aan Fontys en Zuyd vragen.”

Hoe dan ook, vanaf 2014 zullen de hogescholen per student niet alleen de cijferlijst maar ook een advies aanleveren, op grond waarvan SBE een besluit neemt. Vorig jaar stroomden 78 hbo-studenten via een minor door naar een SBE-master.

Het aantal hbo’ers dat aan een Nederlandse universiteit doorstudeert, is in 2012 voor het eerst in jaren gedaald. Begonnen in 2011 nog zo’n negenduizend studenten aan een universitaire opleiding, vorig jaar bleef de teller steken op 7800 hbo’ers. 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)