Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

UM wil regionale economie stimuleren

UM wil regionale economie stimuleren

Photographer:Fotograaf: archief

MAASTRICHT. Een hele reeks nieuwe opleidingen, deels toegesneden op de regionale arbeidsmarkt: dat en nog meer wil de Universiteit Maastricht bijdragen aan de Kennis-As Limburg, die vandaag (vrijdag 26 april) met een lijvige nota is gepresenteerd in de aula van de Minderbroedersberg.

Het gaat hier om een samenwerkingsverband van de UM en het MUMC+ met Zuyd Hogeschool, waarbij een belangrijke rol voor de Provincie Limburg is weggelegd. Doel is het aanjagen van de economische ontwikkeling in de regio. Het plan is in hoge mate geïnspireerd door rector Luc Soete, die met zijn ideeën voor een ‘groeisprong’ van de UM naar minimaal 25.000 studenten het onderspit moest delven maar die de achterliggende gedachte, een grotere economische rol van de UM in de regio, nu in dit project vertaald ziet.

Geografisch loopt de kennis-as (“groeimotor van de regio”) van Venlo naar het zuiden, waar hij bij Sittard-Geleen (Chemelot)  splitst in twee uitlopers, een naar Maastricht, een naar Heerlen. Op alle vier plaatsen is sprake van een ‘campus’ die meedraait in het programma, dat tien jaar bestrijkt en bijna 600 miljoen euro gaat kosten. Maastricht vormt het centrum van de activiteiten, zowel Randwijck met het UMC als de binnenstadsfaculteiten van de UM. Bij die laatste is een aantal nieuwe opleidingen gepland, onder meer rond opkomende markten, duurzame energie en globale & regionale studies. Die laatste is een interdisciplinaire studie waarbij de interactie van steden en regio’s met de globalisering centraal staat. In de gezondheidssector is een nieuwe bachelor neurowetenschappen in de maak.

Het plan is ambitieus van opzet, getuige de bedragen die genoemd worden: 117 miljoen van de UM waarvan 22 in UMC-verband; 30 van het AZM, 15 van Zuyd Hogeschool. De Provincie wordt de grootste geldschieter: 180 miljoen. Maar die bedragen zijn nog allerminst zeker, zei UM- bestuursvoorzitter Martin Paul in een mondelinge toelichting voor de universiteitsraad. Het geheel is opgezet als een matchingconstructie: UM en MUMC+/AZM  investeren, en de Provincie legt eenzelfde bedrag of iets meer bij. Blijven de investeringen achter, dan ook de provinciale bijdrage. De nu voorliggende begroting toont dus een maximum. Verder wordt gerekend op 100 miljoen in de vorm van inkomsten uit collegegelden en een hogere rijksbijdrage, dit als gevolg van een groeiende studentenstroom voor de geplande nieuwe opleidingen. Resteert tenslotte nog 138 miljoen van andere partijen, waaronder Europese fondsen.

In welke mate geld vanuit het bedrijfsleven wordt verwacht is niet duidelijk, wel dat het bedrijfsleven een grote rol speelt in het concept, onder meer op de Chemelot-campus. Daarvoor wordt de term ‘triple helix’ gebruikt, als aanduiding voor de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Hoe ambitieus het plan is blijkt ook uit de verwachte opbrengsten van groeiende studentenaantallen. Duizend extra studenten zou tien miljoen extra bestedingen opleveren en duizend directe en indirecte banen.

En passant brengt de nota over de kennis-as ook nog ander nieuws: de Tapijnkazerne maakt deel uit van de plannen en zal dus door de UM in gebruik worden genomen. “Ideaal voor post-initieel onderwijs van professionals uit bestuur en business”, heet het. En een tweede nieuwtje: medio 2013 gaat de UM een intensieve samenwerking aan met de Maastricht School of Management.

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)