Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Strategisch programma: Onderwijsvernieuwing en een acceptabele werkdruk

Strategisch programma: Onderwijsvernieuwing en een acceptabele werkdruk

Photographer:Fotograaf: Flickr.com/UN

Nieuw strategisch programma voor rechtenfaculteit

MAASTRICHT. Een type jurist dat niet alleen de wetboeken induikt, maar ook geschillen kan voorkomen en inzetbaar is op andere terreinen, zoals management en technologie. Want “met een veranderende rol van het recht verandert ook de rol van de jurist”, concludeert het faculteitsbestuur van rechten in het nieuwe strategisch programma 2018-2022. Tijdens de jongste faculteitsraadsvergadering stemden de leden in met het beleidsstuk. De titel: Creative Community Law@UM.

Een van de grootste bedreigingen voor de Maastrichtse rechtenfaculteit is dat zij zich niet meer onderscheidt van de andere in dit land. Probleemgestuurd onderwijs: juristen in andere studentensteden zeggen hetzelfde te doen. Wil de Maastrichtse faculteit aantrekkelijk blijven, dan zal het probleemgestuurd onderwijs beter en anders moeten. Hoe? Onder andere door meer gebruik te maken van digitale hulpmiddelen. Ook wil het faculteitsbestuur studenten persoonlijker begeleiden en lange termijn studieprojecten invoeren, zodat studenten, naast de reguliere blokken waarin de onderwijsgroepen altijd wisselen, een heel jaar met elkaar samenwerken.
De laatste jaren kiezen steeds meer studenten voor European Law School terwijl de bachelor rechtsgeleerdheid het aantal aanmeldingen ziet dalen. De faculteit streeft daarom naar een evenwichtigere verhouding tussen de Nederlandse en Engelstalige opleidingen. Rechtsgeleerdheid zal een unieker profiel krijgen. “In het eerste jaar zal veel meer de nieuwsgierige en kritische houding van de student worden gestimuleerd. Dit vereist een opnieuw doordenken van de inhoud van het curriculum”, staat er in het document. In het achterhoofd speelt de gedachte van de T-shaped jurist. Zonder aan de eisen van het civiel effect (waarmee je toegang krijgt tot de advocatuur en de rechterlijke macht) te morrelen, wil decaan Jan Smits een jurist opleiden die niet alleen het klassiek juridische werk onder de knie krijgt, maar ook aandacht heeft voor andere disciplines zoals technologie, management en innovatie. “Steeds meer is de jurist een creatieve regelgever of ‘conflictmanager’ die adviseert over juridische aspecten, maar ook over de vraag of het recht wel het juiste instrument is om in te zetten.”

Goed personeel is van groot belang, onderstreept het faculteitsbestuur: “Onze staf maakt de faculteit tot wat zij is.” Smits wil het gemeenschapsgevoel in de faculteit versterken, onder andere door promovendi, docenten en hoogleraren niet meer te huisvesten op basis van hun functie, maar door hen te ‘mixen’. Hij hoopt bovendien op meer common moments; borrels voor staf en studenten bijvoorbeeld.
Een ander belangrijk doel: “Acceptabele werkdruk”. Vooral wetenschappers hebben het gevoel dat hun administratieve (onderwijs)takenlijst alleen maar langer wordt. Daarom maakte een werkgroep onder leiding van opleidingsdirecteur Sjoerd Claessens recent een inventarisatie. Wat blijkt? Zaken die onlosmakelijk met het onderwijs zijn verbonden, maar niet kunnen worden opgenomen in Solver (het systeem waarin docenten hun uren registeren) stapelen zich op. Denk aan het regelen van gastcolleges en seminars, het afhandelen van collectieve of individuele inzages en eventueel daaruit voortvloeiende bezwaren, het schrijven van aanbevelingsbrieven, contacten met studenten, begeleidingstijd van ‘mislukte scripties’, et cetera. Reden voor het bestuur om in elk geval onderzoek te doen naar een alternatief voor Solver.
Tot slot wil de faculteit meer onderwijs-en kantoorruimtes “op een locatie die recht doet aan de ambities”. Daarbij wordt uitdrukkelijk Kapoenstraat 2 genoemd, waar nu nog het Science Program huist. Met het vertrek van die opleiding naar Tapijn in september 2019 zal het pand vrij komen en hoogstwaarschijnlijk door de juristen worden ingenomen. “Tot dat moment komen te weinig gebruikte kamers beschikbaar voor wie (bijna) fulltime aanwezig is”, staat er in het beleidsstuk. Wat er wordt verstaan onder ‘te weinig gebruikte kamers’ is nog niet duidelijk, reageert directeur Marlies van Dongen desgevraagd.

Nu de raad heeft ingestemd met de nieuwe plannen, komen er voor een aantal onderdelen adviesgroepen: het versterken van de facultaire gemeenschap, interne communicatie, registratiesysteem Solver, post-graduate onderwijs en duurzaamheid. Studenten en staf kunnen zich daarvoor aanmelden. “We willen verse ideeën”, riep Smits tijdens de raadsvergadering.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)