Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Vernieuwde bachelor rechten wordt projectgestuurd

Vernieuwde bachelor rechten wordt projectgestuurd

Photographer:Fotograaf: maastrichtuniversity.nl

Nieuw Nederlands Recht

MAASTRICHT. De bacheloropleiding Nederlands recht gaat op de schop. De afgelopen jaren daalde de instroom, terwijl die van de populaire Engelstalige European Law School steeg. Aan die scheve verhouding moet een einde komen. Rode draad in de nieuwe plannen is een juridische casus waar groepjes studenten een heel jaar aan samenwerken.

Rechtendecaan Jan Smits zei het al bij zijn aantreden in december 2017: de opleiding rechtsgeleerdheid moet rigoureus veranderen. Hij wil af van het grote verschil in studentenaantallen tussen Nederlands recht en European Law School. De Nederlandse poot dreigt ten onder te gaan als er niet wordt ingegrepen, iets wat moeilijk verkoopbaar is voor een Nederlandse juridische faculteit. Daarnaast merkt de staf nu al de gevolgen: veel docenten, al dan niet buitenlands, worden vooral ingezet voor de Engelstalige studie.
Een verfrissend curriculum kan Maastricht bovendien aantrekkelijker maken dan de ‘concurrerende’ faculteiten in Nijmegen en Tilburg. Belangrijk daarbij is hoe een en ander ‘in de markt wordt gezet’, luidt de boodschap in de notitie die vorige week werd besproken in de faculteitsraad. “Investeren in marketing (…) is essentieel voor het slagen van deze nieuw opzet.”

Projectgestuurd onderwijs loopt als een rode draad door de nieuwe opleiding. Studenten werken een heel jaar samen aan een maatschappelijke casus die steeds complexer wordt naarmate hoofdvakken als privaatrecht en staats-en bestuursrecht aan de orde zijn gekomen.
Jos Hamers, portefeuillehouder onderwijs, noemt een aantal voorbeelden, fictief of werkelijk gebeurd: het vrachtschip dat onlangs 270 containers verloor in de Noordzee, de provincie Limburg die zich wil afscheiden van de rest van Nederland, een olietanker die de Oosterscheldekering raakt waardoor deze zodanig beschadigd is dat een nieuwe watersnoodramp dreigt.
Kleinschaligheid, individuele begeleiding en algemene vakken als strafrecht en staats- en bestuursrecht: daar blijft de faculteit aan vasthouden. Ook hoorcolleges blijven overeind, hoewel ze wel interactiever of volledig online zullen zijn.
Verder zal er aandacht zijn voor “21e-eeuwse vaardigheden” als “samenwerken, feedback geven en krijgen, presenteren en actief strategisch nadenken”. Nieuw zijn ‘modules’ die per blok juridische verdieping brengen, zoals rechtsgeschiedenis en belastingrecht – nu nog hoofdvakken. Een aantal modules zal online worden aangeboden, studenten kunnen ze “op afroep” volgen.
De nieuwe opzet zal veel flexibiliteit vragen van de staf, want jaarlijks of tweejaarlijks wordt er een nieuwe projectinhoud gekozen. “Je moet regelmatig aan de bak, je kunt niet het blokboek blijven kopiëren waar je al tien jaar mee werkt,” klinkt het in de faculteitsraad. Bestuurslid Hamers knikt: “De staf zal buiten de geijkte paden moeten treden.”  

De raad oordeelt positief. Het uiteindelijke voorstel komt eind dit jaar terug op de agenda. De nieuwe opleiding met de werktitel Nieuw Nederlands Recht start in september 2020. Een jaar later wordt een nieuw curriculum voor de bacheloropleiding European Law School ingevoerd.

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)