Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

UPDATE Promovenda blijft niet welkom in lab

UPDATE Promovenda blijft niet welkom in lab

Photographer:Fotograaf: Simone Golob

CWI-onderzoek met 3 weken verlengd

MAASTRICHT. Een promovenda van het Maastrichtse onderzoeksinstituut Carim, die de toegang was ontzegd tot het laboratorium, krijgt haar sleutels niet terug. Dat concludeert de voorzieningenrechter in Roermond. Daarmee stelt de rechtbank de Universiteit Maastricht in het gelijk. De promovenda heeft er niets te zoeken, omdat ze geen supervisor heeft.

De 29-jarige promovenda Eleni Liapi, die moleculair onderzoek doet naar hartfalen, moest in februari 2019 van haar voormalig promotor de sleutels inleveren van het lab. De arbeidsverhoudingen waren grondig verstoord; de cardiologieprofessor vertrouwde haar pupil niet meer. Liapi voelt zich daarentegen ‘weggezet’ als “ongewenst” persoon nadat ze - naar eigen zeggen -  wetenschapsfrauduleuze praktijken van haar professor op het spoor was gekomen. Door haar uit het lab te houden zou ze in elk geval geen eventuele nieuwe fraudegevallen kunnen ontdekken, luidt Liapi’s betoog.

In de rechtbank eiste Liapi ruim twee weken geleden onmiddellijke toegang tot het lab zodat ze haar proefschrift af kan ronden. De advocaat van de UM bracht daartegenin dat Liapi geen dagelijkse begeleider meer had (de promotor had die functie neergelegd), dus wat moest ze doen in het lab? Ook de rechter acht het “voldoende aannemelijk dat onderzoek in het laboratorium in het kader van het promotieonderzoek (…) enkel zinvol kan zijn als er een supervisor is.”

Maar was de professor wel bevoegd om de sleutels af te pakken? Liapi trekt dat in twijfel. De rechter vindt dat de UM haar standpunt beter moet onderbouwen; dat kan in een eventuele bodemprocedure. Het college van bestuur steunt volgens de advocaat in elk geval het optreden van de professor.

De rechter doet opnieuw een beroep op beide partijen om tot een oplossing te komen.

Ze gaat daarbij niet in op de aantijgingen van wetenschapsfraude aan het adres van de professor – “deze procedure is hiervoor in mindere mate geschikt”. Daar buigt de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de UM zich momenteel over.
Deze commissie heeft haar advies gereed, blijkt uit een verklaring van het college van bestuur van donderdag 23 januari (volgens de regels gaat het advies naar het college van bestuur dat de zaak beoordeelt en een besluit neemt).
Echter, aangezien er "te elfder ure nieuwe informatie" is binnengekomen en de commissie "vanwege het tijdsbestek van de procedure" daar niets mee heeft kunnen doen, wordt de procedure met maximaal drie weken verlengd. Dit op verzoek van het college van bestuur; het gaat hier volgens hen om een "zwaarwegende" casus waarbij "uiterste zorgvuldigheid" voorop staat. 

De nieuwe informatie, zo blijkt uit correspondentie met de promovenda, is een nieuwe schriftelijke verdediging van de hoogleraar waarin ze nogmaals haar kant van het verhaal vertelt - deze keer uitgebreider dan voorheen.
De CWI geeft ook de promovenda de kans om opnieuw schriftelijk te reageren. Wellicht volgt er daarna nog een hoorzitting. 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)