Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Oplossing voor conflict tussen UM en promovenda

Oplossing voor conflict tussen UM en promovenda

Photographer:Fotograaf: Simone Golob

Nieuwe promotoren en verlengd arbeidscontract

MAASTRICHT. Het conflict tussen een promovenda en de Universiteit Maastricht is in zoverre opgelost dat de onderzoekster dankzij een mediation-traject onder leiding van hoogleraar Harald Merckelbach weer aan het werk kan. Haar contract wordt verlengd tot en met mei 2021, een jaar langer dan gepland. Daarmee kan ze de ‘verloren’ maanden compenseren - haar voormalig promotor ontzegde haar in februari 2019 de toegang tot het lab. Ook zijn er twee nieuwe promotoren gevonden binnen de UM.

Op de website van de UM werd vandaag een verklaring gepubliceerd met daarin afspraken tussen de Griekse promovenda Eleni Liapi en prof. Albert Scherpbier, decaan van de faculteit Health, Medicine en Life sciences. Universitair hoofddocent Gerry Nicolaes (biochemie) en hoogleraar Erik Biessen (pathologie) zijn haar nieuwe promotoren, ze heeft weer toegang tot de door haar reeds verzamelde onderzoeksdata en ze mag het laboratorium weer in.

Wat dat laatste betreft: onlangs kreeg ze in een juridische procedure geen gelijk van de rechter op dit punt. Ze had een arbeidszaak aangespannen tegen de UM vanwege een arbeidsconflict met haar voormalig promotor (een cardiologieprofessor) die haar de sleutels van het lab had afgepakt in februari 2019. Daardoor kon Liapi niet verder met haar experimenten. En dat terwijl de tijd tikte: haar contract zou in mei 2020 aflopen. De rechter gaf de Universiteit Maastricht gelijk: een promovenda heeft zonder supervisor niets te zoeken in een lab. 
Nu is er dan toch een oplossing, buiten de rechter om. UM-professor Harald Merckelbach (rechtspsychologie) leidde op verzoek van het college van bestuur sinds eind vorig jaar een mediation-traject. Merckelbach “zal bij het verdere verloop betrokken blijven, teneinde de nakoming van de afspraken te monitoren in het verlengde van zijn rol als mediator”, eindigt de verklaring.

Liapi ‘ontsloeg’ haar voormalig promotor bij onderzoeksinstituut Carim (hart- en vaatziekten) in de zomer van 2019 nadat de arbeidsverhoudingen grondig waren verstoord. Haar promotor vertrouwde haar pupil niet meer. Liapi voelde zich ‘weggezet’ als ongewenst persoon nadat ze naar eigen zeggen wetenschapsfrauduleuze praktijken van de professor op het spoor was gekomen. Liapi diende in juli 2019 een klacht in bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de UM. Ook heeft ze een onderzoek lopen bij het nationale Huis voor Klokkenluiders waar Liapi officieel is aangemerkt als klokkenluider.

Onlangs had de CWI haar advies gereed na ruim vier maanden onderzoek. Er kwam op het laatste moment (16 januari) nieuwe informatie binnen bij de commissie: een brief waarin de hoogleraar zich opnieuw verdedigt. De commissie deed er inhoudelijk niets meer mee, omdat haar werk erop zat; de procedure had sowieso al langer geduurd dan volgens de regels had gemogen. Uiteindelijk verzocht het college de CWI de zaak opnieuw te bekijken. Dit vanwege het belang van de nieuwe informatie. Er zal voor half februari een nieuw advies moeten liggen.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

2020-02-12: Eleni Liapi
Observant is in direct cooperation with the orders of the Executive Board. They did not post my earlier comment here. As such, terrible journalistic practice that should be disqualified.
2020-02-12: Redactie
The previous comment of Ms. Liapi was not published, due to the confidential nature of some of her statements. Observant has chosen to not reveal the name of her former supervisor, and therefore will not allow comments that do so.
2020-02-12: Eleni Liapi
...which confirms my first comment. Thank you for this proof.
2020-02-12: Nico Rasters
Given the list of co-authors it's actually pretty obvious who the supervisor is. But it's almost time for CWI's verdict (unless they miss the deadline once again), so I'm sure the Observant will disclose the name soon enough. Maybe the name of the anonymous external expert will be revealed as well then.

What's next? Oh right, the embezzlers Vermeer and Schurgers. Still awaiting the "clear statement" on that one. It's kind of funny that Schurgers also works at CARIM. Perhaps it's an acronym? Criminals Are Rewarded In Maastricht?

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)