Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Bijna al het onderzoek Randwyck stopgezet

Bijna al het onderzoek Randwyck stopgezet

MAASTRICHT. De faculteit psychologie en neurowetenschap en onderzoeksinstituut CAPHRI hebben nagenoeg al het onderzoek gestaakt. CARIM draait nog enkele ‘vitale processen’ en houdt proefdieren en cellen op kweek zo goed mogelijk in leven. In de binnenstad, bij UNU-MERIT, is het grotendeels business-as-usual, en werken de meeste onderzoekers door. Wel vanuit thuis natuurlijk.

CARIM: “Bij een lockdown zal de dierverzorging in ieder geval doorgaan”

Van de ruim driehonderd onderzoekers lopen er nog slechts twintig op de werkvloer rond, zegt Tilman Hackeng, wetenschappelijk directeur Van CARIM, het UM-instituut voor hart- en vaatziekten. “Dat is technisch personeel en wetenschappers die bij toerbeurt proefdieren en cellen op kweek voeden.”

Het ene onderzoeksinstituut kan makkelijker de deur achter zich dichttrekken dan het andere, zegt Hackeng. “Bij ons draaien enkele vitale processen gewoon door, en sommige zijn ook nog relevant voor de crisis waar we in zitten. Zo gaan we samen met bloedbank Sanquin een test ontwerpen waarmee je kunt zien wie het coronavirus al heeft gehad en antilichamen heeft aangemaakt. Dat kan van belang zijn bij de vraag: welke gezondheidszorgprofessionals zet je in? Ook maken we de apparatuur in het lab geschikt om virale RNA-metingen in bloed uit te voeren zodat we kunnen bijspringen als de vraag naar deze virustesten onverhoopt toeneemt.”

Een ander ‘vitaal proces’ heeft betrekking op het onderzoek met cellen van patiënten als een alternatief voor proefdieren. “Die cellen moet je in leven houden, voeden, anders zijn ze voor altijd verloren en loop je enorme achterstanden op.”

Een lockdown zou voor CARIM dan ook grote consequenties hebben. “Die zal niet voor 100 procent zijn, denk ik. Niet in die zin dat de gebouwen hermetisch op slot gaan. De dierverzorging zal in ieder geval doorgaan.” 

 

FPN: “Langlopend onderzoek is bij vertraging niets meer waard”

De faculteit psychologie en neurowetenschap (FPN) heeft alle onderzoek stopgezet. Bij zo goed als alle experimenten zijn namelijk gezonde proefpersonen betrokken, zegt Alexander Sack, portefeuillehouder onderzoek. Of het nou vragenlijsten betreft, computertaken, gedragsexperimenten of fMRI-studies. Alle labs zijn dicht.

Het grootste probleem voor FPN is de vertraging die jonge wetenschappers oplopen. “Verreweg het meeste onderzoek aan onze faculteit gebeurt door aio’s en postdocs, die betaald worden door NWO, Brussel of allerlei fondsen. Die projecten kennen doorgaans een ambitieuze deadline. NWO heeft al laten weten dat een verlenging erin zit, maar ondertussen is de vraag: wie betaalt in de verlenging het salaris van de onderzoeker?”

Eerst de cyberattack, zegt Sack, waardoor onderzoekers niet bij hun data konden, en nu dit. “De stop is het meest pijnlijk voor wetenschappers die longitudinaal onderzoek doen, waarbij ze op gezette tijden metingen doen bij dezelfde proefpersonen. Bij vertraging is zo’n studie, waarin vaak veel tijd en geld is gestoken, niets meer waard.”

 

UNU-MERIT: “De ICT’ers zijn voor ons de helden van deze crisis”

Wie veldwerk had gepland in Ethiopië, moet dat snel uit zijn hoofd zetten. En dat geldt ook voor interviewsessies, zegt UNU-MERIT-directeur Bart Verspagen in een Zoom-gesprek. Het instituut aan de Boschstraat kent zo’n tachtig onderzoekers, van wie velen zich richten op public policy in derdewereldlanden.    

Toch is het voor de meesten business-as-usual. “Veel projecten kunnen gewoon doorgaan, omdat die draaien om toegepaste statistiek. Zelf ben ik data aan het analyseren voor de Asian Development Bank, iets wat ik prima thuis kan doen. De vergadering in Bangkok is vervangen door een online meeting.”

Verder volgt UNU-MERIT de richtlijnen van de overheid en de UM. “Ons pand is geen universiteitsgebouw, maar valt onder het beheer van de VN, maar als de UM haar gebouwen op slot zou gooien, dan doen wij mee. We hebben zelfs al besloten welke medewerkers nog wel toegang krijgen bij een lockdown. Dat zijn er een stuk of negen, onder wie alle programma-directeuren en een handvol ICT’ers. Alles wat we doen is online, dus er moet nu geen server uitvallen. De ICT’ers zijn voor ons de helden op dit moment.”

Verder is het belangrijk om de gemeenschapszin levend te houden, zegt Verspagen. “De PhD-coördinator heeft laatst een koffiebreak voor promovendi via Zoom georganiseerd. Dat soort sociale ontmoetingen moedigen we zeer aan. Blijf vooral praten over alles wat je bezighoudt en trek je niet helemaal terug in je huis.”

 

CAPHRI: “Bijna al het onderzoek ligt stil”

Verreweg het meeste onderzoek van CAPHRI gebeurt niet in het ziekenhuis maar in de wijk, op het schoolplein, op de werkvloer, zegt wetenschappelijk directeur Maurice Zeegers. “Hierbij draait het vaak om de volksgezondheid, om een gezonde leefstijl. Dat is onderzoek waarvoor je mensen spreekt, interviewt, observeert. En dat hebben we allemaal stopgezet.”

Dat betekent dat zo goed als alle driehonderd onderzoekers nu thuis zitten, van wie een aanzienlijk deel vertraging oploopt. “De financiële gevolgen kunnen we nog niet overzien.” 

Zeegers loopt ook al vooruit op een mogelijke lockdown. Wie mag dan wel en niet de gebouwen in? “De ICT’ers in ieder geval om al het online onderwijs en onderzoek in de gaten te houden. Maar wie nog meer? Lab-assistenten?”

Tegelijk behoort de corona-epidemie tot het onderzoeksveld van CAPHRI, zegt Zeegers. “We hebben de huisartsen in de gelederen, maar ook GGD-onderzoekers. Je ziet dat hier en daar nieuwe studies op poten worden gezet. Zelf ben ik, samen met de UB, wetenschappelijke artikelen aan het verzamelen over corona, om vervolgens het kaf van het koren te scheiden. Er verschijnen nu heel veel stukken, buiten peer review om, maar het merendeel daarvan is waarschijnlijk bagger.”

Zeegers richt zich op de artikelen over risicofactoren en prognose. “We weten dat een hoge leeftijd riskant is, maar wat nog meer? Ook comorbiditeit, oftewel onderliggend lijden? En zo ja, hoe sterk is dat bewijs dan?”

 

SBE: “Onze zorg gaat eerst uit naar de jonge onderzoekers met eindige contracten”

Wie zich verdiept in economische theorieën zal van de coronacrisis waarschijnlijk weinig hinder ondervinden, net als de collega’s die databases van CBS of het Sociaal-Cultureel Planbureau onder de loep leggen. Onderzoekers die experimenten doen, wijken deels uit naar een online omgeving, zegt Wilko Letterie, portefeuillehouder onderzoek van de School of Business and Economics (SBE).

“Vooral degenen die data verzamelen via interviews, komen in de knel. Dat gebeurt onder meer bij het ROA en het Maastricht Sustainability Institute. Het is nu geen optie om mensen face-to-face vragen te gaan stellen. De grootschalige enquêtes, die toch al deels via internet verlopen, kunnen wel doorgaan. Eén studie is bij voorbaat geschrapt, die had met het EK voetbal te maken.”

Hoeveel onderzoekers klem zitten, is SBE nu aan het uitzoeken. “Onze zorg gaat eerst uit naar de jonge onderzoekers met eindige contracten: de promovendi en de tenure trackers. Een aantal van hen zal vertraging oplopen.”

Tegelijk wordt geïnventariseerd welke projecten (met deadline) in de gevarenzone zitten, gefinancierd door Brussel, NWO of het bedrijfsleven. “Sommige onderdelen zullen niet op tijd worden afgerond, maar sommige financiers hebben al laten weten dat ze zich soepel zullen opstellen, ook wat betreft termijnen voor nieuwe aanvragen. Niettemin moeten we rekening houden met een dip in de output op de lange termijn.”

De meeste onderzoekers zitten nu thuis, zegt Letterie. “Via een vpn-verbinding kunnen wetenschappers analyses doen en hun tijd nuttig besteden. Al denk ik dat velen druk zijn met het onderwijs. Dat heeft nu voorrang omdat alles online gaat.”

Categories:Categorieën:
Tags:

CommentsReacties

2020-03-25: Hanneke Trines
De coronacrisis heeft inderdaad gevolgen voor het onderzoek dat binnen CAPHRI plaats vindt. Conform de richtlijnen van het FHML Bestuur zijn onderzoekswerkzaamheden waarbij fysiek contact met personen nodig is stilgezet. Klinisch of poliklinisch onderzoek bij patiënten gaat – onder voorwaarden – door. Echter, onze CAPHRI onderzoekers werken gewoon door aan hun onderzoek vanuit huis; er worden analyses uitgevoerd, artikelen geschreven, subsidieaanvragen geschreven of gewerkt aan onderzoek dat online uitgevoerd kan worden (denk aan online vragenlijsten). Kortom; #weareopen ! #wijzijnopen !

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)