Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Bestuurders SBE: "Geloof ons, we willen niemand straffen"

Bestuurders SBE: "Geloof ons, we willen niemand straffen"

Photographer:Fotograaf:

Website www.maastrichtuniversity.nl

Online Town hall meeting voor gedupeerde studenten QM2

MAASTRICHT. “Is er überhaupt een kans dat jullie terugkomen op het besluit of zitten we hier alleen maar naar jullie uitleg te luisteren?” Vrijdagmiddag hield de School of Business and Economics een online town hall meeting via Zoom voor verontruste, boze en teleurgestelde studenten die het eerstejaarsvak Quantitative Methods 2 niet hebben gehaald. De toets is ongeldig verklaard vanwege fraude. Bestuurders zitten met de situatie in hun maag en proberen te repareren waar mogelijk. Studenten (160 wonen de bijeenkomst bij) hebben vragen. Heel veel vragen.

De bijeenkomst is nog geen tien minuten bezig en het bestuur hoopt met een koerswijziging de ergste kou uit de lucht te halen. De toets die de gedupeerde studenten kunnen maken op 17 juli telt namelijk niet als hertentamen, zoals de SBE eerder deze week meedeelde, maar als eerste kans. De tweede kans krijgen ze volgend academisch jaar: eind september of in de toetsperiode van het eerste blok. Die toets vindt hoogstwaarschijnlijk in het MECC plaats.
Het is een kleine pleister op een grote wond. Veel studenten sloten na een uur waarschijnlijk onbevredigd hun computerscherm af. Vanwege de tijdslimiet van de bijeenkomst (een uur) konden lang niet alle honderd vragen die op de chat verschenen, worden beantwoord.

Menselijk falen
Waar draaide de bijeenkomst om? Om het doorgaans lastige statistiekvak Quantitative Methods 2. Afgelopen maandag viel het pijnlijke bericht in de mailbox van bijna 1200 studenten: de toets die ze tien dagen daarvoor online hadden gemaakt, was ongeldig verklaard. Een deel van de studenten zou hebben gefraudeerd. Er waren antwoorden uitgewisseld in chatgroepen. Erik de Regt, voorzitter van de examencommissie, zei eerder al tegen Observant: “Wat je zag gebeuren is dat heel veel mensen toegang hadden tot de antwoorden in de chat, maar dat we niet zeker weten wie er wel en wie er niet gebruik van heeft gemaakt. Maar ze hadden in elk geval wel de mogelijkheid om te kijken. Dat tast de integriteit van het tentamen aan.”

Antwoorden konden worden uitgewisseld, omdat iedereen de vragen in dezelfde volgorde had gekregen. Dat was nooit de bedoeling geweest. Randomisatie - wisselende volgorde van vragen - had juist moeten dienen als antifraudemaatregel. Maar door een menselijke fout was dat knopje uitgezet in het systeem voor online toetsen. En nee, dit was niet door één persoon over het hoofd gezien, zoals de Universiteit Maastricht eerder berichtte, maar door meerdere personen, gaf decaan Peter Møllgaard toe na een kritische vraag van een student.

Erik de Regt benadrukt deze middag dat de menselijke fout niet de reden is om het tentamen ongeldig te verklaren. "Nee, het ging om de fraude.” De Regt reageert fel als een student zegt dat “ze toch hadden kunnen aannemen” dat er gefraudeerd ging worden na die fout. “Dat ben ik niet met je eens. Studenten tekenden bij het maken van de toets een agreement, namelijk dat ze deze individueel zouden maken, zonder hulp van buitenaf.”

Wiel uitvinden
Het faculteitsbestuur probeert de toehoorders bewust te maken van de lastige periode waarin zij als School, net als de rest van de UM en andere universiteiten, zitten. Razendsnel moest vanaf maart het wiel worden uitgevonden met digitaal onderwijs en examinering, rekening houdend met studenten, regels in het onderwijs- en examenreglement, werkdruk van staf en privacy issues. Het was in eerste instantie de bedoeling om grote vakken als QM2 te proctoren – waarbij met een camera toezicht wordt gehouden op de student in zijn kamer – maar de stresstest bracht problemen aan het licht waardoor de faculteit er vanaf zag.

Onfortuinlijk
Vicedecaan Wilko Letterie benadrukt de belangrijke rol van de examencommissie in “het waarborgen van de kwaliteit van diploma’s”. En zeker, het is een onfortuinlijke beslissing voor velen, zegt hij, maar wel een verstandige. Voor alle SBE-studenten, voegt hij toe, want de buitenwereld en werkgevers moeten weten dat de SBE en de UM integriteit hoog in het vaandel dragen. Over die toekomstige werkgever had een student nog wel een vraag: “Hoe leg ik uit waar die ‘pass’ vandaan komt, waarom het geen cijfer is?” Een verklaring van de examencommissie over het aanpassen van de beoordeling “in verband met corona” is in de maak; studenten kunnen die bij hun cijferlijst voegen.

Quizzen
Persoonlijke verhalen passeren de revue. Zoals van de jongeman die nog voor de sluiting van de UM-gebouwen van de universiteit het advies kreeg om thuis te blijven vanwege corona-verschijnselen. “Daardoor kon ik niet meedoen aan een van de quizzen en ben ik nu gezakt”. Die quizzen zorgen nog voor de meeste discussie. Het zijn toetsen die studenten gedurende het blok QM2 mochten maken om zichzelf te testen. Ze waren niet verplicht.
Als tegemoetkoming na het afgekeurde tentamen besloot de SBE via de scores van de quizzen toch nog een een fail of pass  uit te delen: wie tenminste achttien bonuspunten had gescoord slaagt alsnog. Studenten zijn verbaasd: waarom wordt er geen grens van bijvoorbeeld veertien punten gehanteerd?
Mark Vluggen, directeur van de bachelorstudies, geeft toe dat het geen perfecte maatregel is; het is een “herstelmaatregel. Het tentamen was niet meer betrouwbaar; we moesten op zoek naar alternatieven om de individuele prestatie van studenten te meten.” De quizzes geven op basis van "historische data" het beste deze prestatie weer.
De verontwaardiging blijft groot over de keuze voor die maatregel. Waarom worden studenten tijdens het tentamen in juli beoordeeld op het volledige vak, wil een student in de chat weten. Terwijl degenen die op basis van de vier quizzes zijn geslaagd, getoetst zijn op slechts een deel van het vak (vanwege corona zijn twee van de in totaal zes quizzes gecanceld).
En, meer algemeen: “Houden jullie er rekening mee dat we pas anderhalve week van tevoren informatie kregen over het tentamen?” Over de lastige situatie: “Omdat tijdens het examen de vragen in high speed moesten worden beantwoord, was het al moeilijk genoeg.”

Verklaring
De faculteitsbestuurders en de examencommissie gaan komende week een schriftelijke verklaring opstellen; ze proberen daarin de meeste vragen te beantwoorden. “Soms is het antwoord misschien onbevredigend”, klinkt het, “maar geloof ons: we willen niemand straffen." Ze willen helpen, zeggen ze, maar helaas is hier niet iedereen mee geholpen. Dat beseffen ze bij de SBE maar al te goed.

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)