Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Fietsen over het Tapijnterrein

Fietsen over het Tapijnterrein

Photographer:Fotograaf: archief gemeente Maastricht

MAASTRICHT. Een fietspad en een wandelpad, dat zijn de eerste concrete veranderingen op het terrein van de Tapijnkazerne nu de universiteit er samen met de provincie en de gemeente Maastricht de scepter zwaait. Komende zomer moet dat rond zijn.

Afgelopen weekend was het open huis bij de Tapijn, zo’n duizend bezoekers keken er rond, en afgelopen dinsdag presenteerde wethouder Gerdo van Grootheest de eerste plannen aan de pers. Die behelzen onder meer dat de hekken rond het terrein een stuk naar binnen worden verplaatst. Ze gaan nog niet helemaal weg, de (grijsgekleurde) kern van het gebied inclusief de bebouwing blijft voor het publiek ontoegankelijk zolang daar niet aan gewerkt wordt. De rest wordt openbaar terrein met een wandelpad (zie de blauwe stippellijn) en een fietspad (rode stippellijn). De parkstrook die nu langs het riviertje de Jeker loopt wordt breder omdat ook dat deel open wordt gesteld, op de tekening het groene gedeelte. De drie (geelgekleurde) panden die daar liggen zullen volgend jaar al in gebruik worden genomen door de SBE, voor het onderwijs. De faculteit kampt immers met ruimtenood in haar eigen gebouw, het jezuïetenklooster aan de Tongersestraat 53. Dat ligt hemelsbreed zo’n honderd meter verderop.

Van Grootheest kondigde aan dat komend jaar veel overlegd zal worden met belanghebbenden, onder wie buurtbewoners en studenten, over de plannen met het gebied. In de loop van 2014 moet duidelijk zijn welke gebouwen welke functie krijgen, welke blijven staan, wat wordt gesloopt en wat er aan nieuwbouw wordt gepleegd. Dat stedenbouwkundige plan mondt dan eind van datzelfde jaar uit in een nieuw bestemmingsplan. Pas daarna kan men echt aan het werk.

In de tussentijd zijn de blauwgekleurde elementen op de tekening, loodsen, beschikbaar voor allerhande tijdelijk gebruik, zei Van Grootheest, die daarbij verwees naar een cultureel evenement als ‘dansen in het park’.

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)