Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Feest bij Carim maar personeel is onrustig

Feest bij Carim maar personeel is onrustig

MAASTRICHT. Een feestje vanwege het vijfentwintigjarig bestaan, en dan twee weken later een bijeenkomst om bezorgde medewerkers gerust te stellen dat ze echt niet worden ontslagen; dat gebeurde de afgelopen tijd bij onderzoeksinstituut Carim.

Vorige week was het verzamelde ondersteunend- en beheerspersoneel opgetrommeld om uitleg te krijgen over de bezuinigingsingreep bij het obp. Volgens Hellen Steinbusch, die als obp-lid van de faculteitsraad een dag later de raad op de hoogte stelde, is in die –goed bezochte- sessie een groot deel van de “onrust op de werkvloer” weggenomen. Rob van de Zander, directeur van Carim, hoopt dat dat inderdaad het geval is, “ofschoon je bij sommigen de onrust nooit weghaalt”.

De bezuinigingen zijn nodig, vertelt hij, omdat ook Carim een deel van de bezuinigingsmaatregelen van de FHML voor zijn rekening moet nemen. Van de Zander: “Bij ons is dat een miljoen op een begroting van achteneenhalf miljoen. Dat is fors.”

Een van de maatregelen behelst het snijden in het obp. Carim telt zo’n 40 vaste obp’ers en 40 tijdelijke. Voor die laatste groep geldt dat ‘einde contract’ vaker ook echt einde contract zal zijn. Verder wordt de ratio wp-obp minder gunstig. Per onderzoeker telde Carim tot voor kort 0,9 ondersteuning van een obp’er. Die verhouding is teruggebracht naar 1:0,7. “Daarmee is ze nog altijd gunstiger dan bij Caphri of Nutrim, met respectievelijk 0,4 en 0,6”, meldt Van de Zander.

In de praktijk betekent dit dat zittend personeel deels andere taken krijgt toebedeeld zodra ergens een vacature ontstaat. Van gedwongen ontslagen is geen sprake, zegt Van de Zander, en ook niet van een reorganisatie, “niet officieel en niet onofficieel”.

Niettemin voelen veel obp’ers er niets voor om bij een andere vakgroep te moeten werken. Sterker, velen denken dat dat niet kan. “Toch staat het in hun aanstellingsbrief: je bent in dienst van de School, niet van de vakgroep. Dat is al tien jaar zo. Ik kan het niet helpen als mensen die brief niet lezen”, zegt Van de Zander. Hij benadrukt dat mensen niet worden weggerukt uit hun omgeving: “Je houdt de werkplek die je had, je gaat alleen zo nu en dan bijvoorbeeld op een ander lab werken.”

In totaal gaat het om acht tot twaalf fte waarmee geschoven gaat worden. De maatregel dateert feitelijk al van een jaar geleden maar tot nu toe lukte het Van de Zander niet om er handen en voeten aan te geven: “Ik had geen actueel beeld wie ik waar zou kunnen inzetten.” Daarom wordt het obp nu geënquêteerd: wat zijn iemands voorkeuren, waar liggen de competenties. Daarna volgt een gesprek met een personeelsconsulent. Van de Zander: “Het is niet alleen maar negatief, het biedt medewerkers ook kansen. Je vergroot je marktwaarde, je hebt misschien minder sleur. Natuurlijk, wij verwachten een zekere mate van flexibiliteit van de medewerkers. Daartegenover staat de garantie van werk.”

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)