Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Student met ‘bijzondere omstandigheden’ klopt nooit tevergeefs bij Profileringsfonds aan

MAASTRICHT. Zo’n zes ton keert de UM jaarlijks aan studenten uit via het profileringsfonds. Het gaat dan om studenten die bestuurswerk verrichten in een vereniging, lid zijn van de universiteitsraad of een faculteitsraad en aanverwante functies. Zij krijgen een compensatie ter hoogte van de studiefinanciering in de vorm van zogenoemde ‘bestuursmaanden’. Maar het geld gaat ook naar zieke of zwangere studenten, naar topsporters, naar gehandicapten. Verder ontvangen leden van de officiële medezeggenschapsorganen ‘vacatiegelden’ annex onkostenvergoeding, een soort aanwezigheidspremie. Studenten in de universiteitsraad vroegen zich af hoe dit allemaal in elkaar zit. Dope-raadslid Joep van Zandvoort: “Het is weinig transparant. In de faculteiten beslissen de decanen over de bestuursmaanden, het studentenservicecentrum (SSC) speelt een rol, maar hoe het precies gaat en of er altijd geld genoeg is voor bijvoorbeeld zieke studenten, is niet duidelijk.”

Het college van bestuur antwoordt deze week met een notitie waarin wordt uitgelegd hoe het (wettelijk verplichte en dus ook door de overheid gefinancierde) profileringsfonds werkt, inclusief een overzicht van de uitgaven en kosten. Een ding is duidelijk: wie met ‘bijzondere omstandigheden’ een beroep doet op het profileringsfonds, zal nooit worden weggestuurd omdat er geen geld meer in het fonds zit. In dat geval past namelijk de universiteit, in dit geval het SSC, bij.

Het college van bestuur komt verder nog met een interessante suggestie: als de studenten in de U-raad zich zoveel zorgen maken over de omvang van het profileringsfonds en de vraag of er wel genoeg in zit voor bijzondere gevallen, waarom dan niet afzien van het recht op bestuursmaanden? Men zou genoegen kunnen nemen met alleen vacatiegelden; die belopen voor de universiteitsraad zo’n 3000 euro per jaar, meldt een voormalig U-raadslid. Daarmee komt geld vrij voor bestuursmaanden voor studentenorganisaties die nu niets of minder krijgen.

In de laatste vergadering van een commissie van de universiteitsraad, afgelopen woensdag, werd nog wel geopperd dat de vacatiegelden omhoog zouden moeten als de bestuursmaanden voor raadslidmaatschap worden afgeschaft, maar even later bleek toch ook enige bereidheid om genoegen te nemen met alleen de vacatiegelden.

De kwestie is echter ingewikkeld: de decanen van de faculteiten hebben een grote stem in de toekenning van bestuursmaanden en andere uitkeringen uit het profileringsfonds binnen hun eigen faculteit. Elke wijziging in het systeem moet eerst met die decanen besproken worden, zei collegevoorzitter Martin Paul.

 

 

 

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)