Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Recordaantal universitaire studenten

NEDERLAND. Er staan 328 duizend studenten ingeschreven aan Nederlandse universiteiten, blijkt uit voorlopige tellingen. Dat zijn er 8 procent meer dan vorig jaar en dubbel zoveel als twintig jaar geleden. Het aantal eerstejaars aan de Universiteit Maastricht is dit academisch jaar met bijna 14 procent gegroeid, schreef Observant eerder al. In totaal studeren er nu meer dan twintigduizend studenten aan de UM. Het merendeel komt uit het buitenland.

 

Universiteitenvereniging VSNU noemt een aantal oorzaken voor de forse groei. Vanwege de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs zijn er dit jaar aanzienlijk meer scholieren geslaagd voor het vwo-examen. Bovendien lijken ze minder vaak voor een tussenjaar te hebben gekozen. Alles bij elkaar groeit de vwo-instroom met 15 procent.

Ook zijn er 10 procent meer hbo’ers studenten ingestroomd, de meesten in een schakelprogramma naar een masteropleiding. De instroom bij masteropleidingen zelf lijkt heel licht te zijn gestegen.

Internationale studenten

Ook de instroom van internationale studenten groeide ondanks de reisbeperkingen licht. Er hebben zich 10 tot 12 procent meer studenten uit de Europese Economische Ruimte ingeschreven (de landen van de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), maar het aantal niet-EER studenten daalde. Met hoeveel procent is nog niet duidelijk, maar de daling zal niet gering zijn.

Verder speelt een rol dat normaal gesproken 7 procent van de studenten in het eerste jaar uitvalt, tegen maar 5,4 procent nu. Vanwege de coronacrisis mochten eerstejaarsstudenten die eigenlijk onvoldoende studiepunten hadden behaald voorwaardelijk door naar het tweede jaar. Tegelijkertijd studeerden er door coronavertraging minder studenten af dan verwacht.

Hoge druk

“Het komende jaar moet blijken wat de gevolgen zijn van het uitstellen van het bindend studieadvies”, zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. Het is volgens hem goed mogelijk dat de uitval volgend jaar stijgt doordat een deel van de studenten alsnog vastloopt. Al met al zal de groeispurt de druk op de universiteiten en hun medewerkers vergroten, verwacht hij. “Dit sterkt ons in het pleidooi voor structurele investeringen in het wetenschappelijk onderwijs.”

Begin volgend jaar worden de definitieve inschrijvingscijfers bekend gemaakt en uitgesplitst per universiteit. Ook het hbo verwacht opnieuw meer inschrijvingen. Begin oktober hadden zich daar 9,5 procent meer eerstejaars aangemeld.

HOP, Hein Cuppen

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)