Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

“Afschaffing BSA is een voorbeeld van goedkoop scoren”

Tweede Kamer wil van BSA af, in Maastricht aarzelt men

MAASTRICHT. De Tweede Kamer wil van het bindend studieadvies af. Vorige week stemde de Kamer in met een motie van GroenLinks. De minister moet in gesprek met de onderwijsinstellingen om zo’n advies niet langer ‘bindend’ te laten zijn. Studentenvakbonden reageren enthousiast, maar onderwijskundigen in Maastricht zijn niet meteen overtuigd. “Je moet een alternatief kunnen bieden.”

Een persoonlijk advies, waarbij het aan de student is of hij of zij het opvolgt, in plaats van een bindend studieadvies. Dat is wat GroenLinks wil én precies wat men in het nieuwe Maastrichtse curriculum van Nederlands recht en fiscaal recht (de splitsing vindt pas na het eerste jaar plaats) doet.

Het gaat om een pilot van twee jaar, vertelt vice-decaan Sjoerd Claessens. “We willen met het nieuwe curriculum weg van het toetsgericht studeren. In plaats van een traditioneel tentamen waar tien studiepunten van afhangen, zijn er meer toetsmomenten. Als we daar dan toch het BSA als een zwaard van Damocles boven laten hangen, ondermijn je dat idee.”

Geen stok meer om mee te slaan dus, maar nog wel een zachte hand om de student in de juiste richting te duwen. “Daarmee verander je de toon van het gesprek. We richten ons meer op de professionele ontwikkeling van de studenten. Ze leren feedback geven en ontvangen, en reflecteren op zichzelf. Dat leidt er hopelijk toe dat als blijkt dat ze hier niet op hun plek zijn, je samen tot de beslissing kunt komen dat het beter is dat ze ermee ophouden.”

Intensieve begeleiding

De begeleiding die daarvoor nodig is, is intensief, zegt Claessens. “We durfden dat aan omdat het een klein cohort is, van ongeveer 250 studenten. Maar bij European Law School – ruim 450 eerstejaars – hebben we nog een bindend studieadvies. Misschien dat we bepaalde onderdelen van de leergang professionele ontwikkeling zoals we die bij de Nederlandse bachelor hebben bij ELS kunnen overnemen, maar een soortgelijk coachingstraject is voor zo’n grote groep niet haalbaar. Maatwerk is duur.”

En dat is volgens Claessens wel nodig, wil je het BSA afschaffen. “Studenten zijn op een leeftijd dat ze vaak denken dat het wel goed komt. Ook als ze nog drie blokken moet inhalen. Zonder advies of reflectie blijft het beeld bestaan dat het gaat lukken. Dan krijg je langstudeerders, die het lage collegegeld blijven betalen, terwijl de overheidsfinanciering na drie jaar wegvalt.”

Hoogleraar onderwijs Wim Gijselaers is het op dat laatste punt helemaal met Claessens eens. “Lang studeren is duur. We hebben op een gegeven moment als maatschappij besloten dat we dat niet meer willen betalen. Daar zijn heel veel maatregelen aan verbonden. Het inperken van de studiefinanciering bijvoorbeeld, die later helemaal werd afgeschaft. Het bindend studieadvies hoort daar ook bij, zeker omdat de propedeuse als examenmoment bij de invoering van de bachelor-master-structuur is komen te vervallen.”

Duidelijkheid

Volgens Gijselaers zijn studenten beter af mét een BSA. “Je creëert er duidelijkheid mee. En mensen reageren op deadlines. Als die ver weg liggen, gaan ze uitstellen. En wanneer iemand het niet gaat halen – wat je meestal vrij snel kunt zien – ben je als opleiding het probleem alleen maar voor je uit aan het schuiven. Ook voor de student. Daarbij heeft het BSA opleidingen gedwongen om studenten beter te begeleiden. Je moet immers een dossier opbouwen en een tussentijds advies geven.”

Ook Petra Hurks, vice-decaan onderwijs van de faculteit psychologie en neurowetenschappen, denk dat het afschaffen van het BSA kan leiden tot het uitstellen van het probleem. “Ik kan me uit het verleden gevallen herinneren waarbij studenten na tien jaar nog één vak moesten halen. Dat zorgt ook voor stress en verdriet. Het bindend studieadvies is ook niet alleen een briefje aan het einde van het jaar, het is een heel traject. Van de selectie aan de poort tot aan de begeleiding door mentoren en studieadviseurs.  Wat je wil weten is: past de opleiding bij de persoon en is het aannemelijk dat hij/zij het haalt. Heb je daar per se een bindend advies voor nodig? Ik weet het niet, daar zou je onderzoek naar moeten doen.”

Konijnen in de koplamp

Hoe zit het met de stress die studenten door het BSA lijken te ervaren? Claessens denkt dat afschaffing de stress zal verminderen. “Het is nogal wat, je mag je daarna zes jaar lang niet opnieuw voor die studie inschrijven. Veel studenten hebben niet zo’n goed beeld van de studie die ze gaan doen. Dat is dus al een sprong in het diepe. Daar komt dan nog bij dat je tweederde van je punten moet halen. Zeker in het geval van grote tentamens, waarvoor je veel punten krijgt, hangt er veel af van één moment. Je zult je dag maar niet hebben. Dan krijg je toch veel konijntjes die in de koplamp staren.”

Hurks vraagt zich af of die stress alleen van het BSA komt. “Als je wel door mag, maar je hebt een flinke achterstand, raak je daar ook gestresst van. Ik denk dat we studenten in het algemeen weerbaarder moeten maken. Daarom is het ook goed dat er initiatieven bestaan zoals de Well-being Movement. Leer studenten hoe ze het beste kunnen studeren, hoe ze stress moeten kanaliseren en hoe ze op zichzelf kunnen reflecteren. Daar hebben ze veel meer aan.”

Kleine groep

Gijselaers denkt dat het aantal studenten dat van het BSA in de stress schiet wel meevalt en dat het BSA al een oplossing voor die studenten biedt. “Je mag een toets opnieuw doen, je hebt een gesprek met examencommissie waarin je persoonlijke omstandigheden kunt uitleggen. Er is ruimte voor pech in het BSA. Maar als je het hele jaar door pech hebt, dan is dat misschien geen toeval meer. Dan zit je wellicht niet op je plek.”

Wat betreft studenten die zich na een negatief advies voor dezelfde studie inschrijven bij een andere universiteit; Gijselaers gelooft niet dat die groep heel groot is. “Afschaffing van het BSA is een heel ingrijpende maatregel voor deze vrij kleine groep. Dat vind ik echt een voorbeeld van goedkoop scoren.”

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)