Back to list All Articles Archives Search RSS Terug naar lijst Alle artikelen Archieven Zoek RSS

Langer doorwerken, werk aanpassen

Langer doorwerken, werk aanpassen

Photographer:Fotograaf: archief

MAASTRICHT. Ouderen moeten steeds langer werken, vindt de overheid, maar kunnen ze dat wel? Loopt hun productiviteit niet te veel terug, moet het werk worden aangepast en zo ja, hoe dan? Dat is het thema van het volgende ‘kenniscafé’ van Studium Generale. Andries de Grip, hoogleraar economie en een der twee directeuren van het ROA, het onderzoeksinstituut voor onderwijs en arbeidsmarkt, is een van de drie sprekers.

De Grip: “Samen met het APG hebben we onderzoek gedaan naar de werknemerslichtingen in het onderwijs die in 1949 en in 1950 zijn geboren. Die van ’49 hadden nog de oude rechten, de Vut bijvoorbeeld, voor die uit ’50 is dat afgeschaft. In die laatste groep zie je meer depressie optreden, en dan vooral bij de mensen die in het eerste kwartaal van 1950 zijn geboren. Daar was het idee het sterkst dat ze net de boot hadden gemist, een gevoel van onrecht.”

Wat je ervan kunt leren, zegt De Grip, is dat het beter is om de breuk niet zo scherp te maken: “Beter is zoals ze nu de pensioenleeftijd stapsgewijs verhogen, met stapjes al naar gelang je leeftijd. Dat levert meer draagvlak op.”

Een bekende vraag sinds Capgemini zijn oudere – en minder presterende - werknemers wilde aanpakken is: verlagen we het loon, of proberen we de productiviteit weer omhoog te krijgen?  De Grip: “We hebben werkgevers geënquêteerd over de competenties van ouderen. Ze vinden ze minder flexibel, maar op kennis en omgaan met verantwoordelijkheid scoren ze weer beter. Dan is het wellicht verstandig om eens naar de inhoud van functies te kijken om te zien of je die anders kunt inrichten.”

Arbeids- en organisatiepsycholoog Fred Zijlstra, een van de andere sprekers bij het kenniscafé, doet daar onderzoek naar. De derde spreker, IJmert Kant, richt zich op de fysieke belasting van oudere werknemers.

 

 

 

 

 

Kenniscafé Later met pensioen; hoe kan het? Woensdag 4 december, 20.00 uur, aula Minderbroedersberg

Categories:Categorieën:

CommentsReacties

There are currently no comments.Er zijn geen reacties.

Post a Comment

Laat een reactie achter

Door een reactie te plaatsen gaat u akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens door Observant.
Voor meer informatie: Privacyverklaring
By responding, you agree to send the entered data to Observant.
For more info: Privacy statement

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)